Sở Ban Ngành

Link Website

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Thứ Hai, 22/08/2011 - 05:52

 

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2011, giai đoạn 2011 - 2015, Ban Chỉ đạo tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 18/3/2011 về “Tăng cường công tác PCTN, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015”;ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hệ thống chính trị giai đoạn 2011-2015” và Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo phát hiện, phối hợp xử lý tiêu cực, tham nhũng giai đoạn 2011 - 2015”; Kế hoạch số 27/KH-BCĐ ngày 16/3/2011 về tuyên truyền, tập huấn công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011; Kế hoạch số 103/KH-BCĐ ngày 05/6/2011 về việc kiểm tra công tác PCTN và thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2011. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng kế hoạch PCTN năm 2011; thành lập Ban Chỉ đạo kiêm nhiệm về PCTN ở một số Sở, ngành và các huyện, thành phố; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí”; đôn đốc tổng kết Chiến lược quốc gia PCTN giai đoạn 1 (đến 2011). Ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc, trong 6 tháng đầu năm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra.
          
Kết quả đến 30/6/2011, trên địa bàn có 100/109 đơn vị xây dựng kế hoạch PCTN năm 2011; 50 đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 18/3/2011 của Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác PCTN, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2011-2015”; 31 đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền pháp luật về PCTN và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hệ thống chính trị giai đoạn 2011-2015”; 41 đơn vị thành lập Ban Chỉ đạo về PCTN (trong đó 11/11 huyện, thành phố thực hiện.
Triển khai kế hoạch 27/KH-BCĐ ngày 16/3/2011 của Ban Chỉ đạo tỉnh về tuyên truyền, tập huấn công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011, Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền cho Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Chánh Thanh tra các sở, ngành, huyện và thành phố, các cán bộ giúp việc tổng hợp báo cáo công tác PCTN với 220 cán bộ tham dự; 95/109 đơn vị xây dựng kế hoạch và đăng ký được tập huấn, tuyên truyền, trong đó, Ban Chỉ đạo tỉnh đã tuyên truyền cho 45 đơn vị với 1.082 người là cán bộ công chức, viên chức, người lao động tham gia. Biên soạn, cấp phát 135 bộ tài liệu tuyên truyền; cấp 140 đĩa phim tài liệu “Cuộc chiến chống tham nhũng” và “PCTN - Quyết tâm được thực thi”; gửi 1.050 Bản tin PCTN, 5.460 Điểm báo tuần đến 210 đầu mối trong tỉnh; tổ chức lấy phiếu thăm dò dư luận xã hội về công tác PCTN.
Công tác tuyên truyền trên thông tin đại chúng, Báo Lạng Sơn và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã đăng, phát 312 tin, bài, phóng sự và đăng tải trên trang thông tin điện tử 189 tin, bài phóng sự về lĩnh vực PCTN, lãng phí; 02 phóng sự tổng hợp về hoạt động của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo về PCTN tỉnh.
Ngành Thanh tra đã thực hiện 64 cuộc thanh tra, kiểm tra (trong đó, 04 cuộc thanh tratheo quy định của LuậtPCTN). Tập trung vào các lĩnh vực tài chính, giáo dục, đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng đất đai, y tế, khai thác khoáng sản, thực hiện các quy định của Luật PCTN... Đã kết thúc 46 cuộc, phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền là 5.602,7 triệu đồng; kiến nghị thu hồi 2.106,9 triệu đồng và giảm trừ quyết toán 8,97 triệu đồng; cấp có thẩm quyền kết luận thu hồi 2.106,9 triệu đồng; đã thu hồi được 921,7 triệu đồng. Xử phạt vi phạm hành chính 71,95 triệu đồng. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra xác minh làm rõ cấp có thẩm quyền đã xử lý kỷ luật 07 cán bộ vi phạm.
Đã đưa ra xét xử vụ Tham ô tài sản, Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Toà án nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử 01 vụ án, 03 bị cáo. Toà tuyên phạt Hoàng Thị Thiềm 15 năm tù giam; Hà Thị Loan 18 năm tù giam; Ngô Xuân Từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và thu hồi 1.990.118.382 đồng.
Ban hành 72 văn bản để chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện thanh tra, kiểm tra nội bộ; rà soát các vụ việc liên quan đến tiêu cực, tham nhũng để giải quyết kịp thời; việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra và kiến nghị xử lý vi phạm; giải quyết đơn, thông tin, phản ánh về tham nhũng.
 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 334,767

  IP của bạn: 54.81.197.24

  Thời gian: 2018-06-24 15:57:57

  Chi tiết:

   Hôm nay: 197

   Tuần này: 3938

   Tháng này: 16141

   Năm nay: 94217

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn