Sở Ban Ngành

Link Website

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật được cấp ủy, chính quyền quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, đặc biệt sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 20-11-2014 về tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp...
Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017, ngày 10/10/2017 Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn đã thông báo quyết định giám sát việc thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đối với Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh...

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chi ủy, Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh...

Trong 9 tháng đầu năm 2017, cấp ủy, chính quyền huyện Văn Lãng đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tham nhũng, các văn bản của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo...

Công tác Nội chính
Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật được cấp ủy, chính quyền quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, đặc biệt sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 20-11-2014 về tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 2020...

Công tác PCTN
Trong 9 tháng đầu năm 2017, cấp ủy, chính quyền huyện Văn Lãng đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tham nhũng, các văn bản của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm, chú trọng, nhất là phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng, các văn bản hướng dẫn thực hiện. Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật huyện tuyên truyền được 50 cuộc với 3.761 lượt người tham dự, trong đó, Phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lạng Sơn tổ chức được 08 cuộc. Tự kiểm tra 410 văn bản, rà soát 314 văn bản quy phạm pháp luật, qua kiểm tra, rà soát chưa phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật...

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 216,483

  IP của bạn: 54.196.33.246

  Thời gian: 2017-10-18 21:28:39

  Chi tiết:

   Hôm nay: 287

   Tuần này: 2640

   Tháng này: 6405

   Năm nay: 123861

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn