Sở Ban Ngành

Link Website

Ngày 09/10/2018, Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân...

Trong 9 tháng đầu năm 2018, cấp ủy Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 trong lĩnh...

Vừa qua, Huyện ủy Tràng Định đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2018. Đánh giá kết quả thực hiện công tác nội chính trên địa bàn huyện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Tràng Định tiếp tục...

Từ đầu năm 2018 đến nay, toàn ngành Thanh tra tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện 86 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 80 cuộc thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt và 6 cuộc thanh tra đột xuất. Đến nay, đã kết thúc 68 cuộc; phát hiện 67 cơ quan, đơn vị, tổ chức có sai phạm trong lĩnh vực tài chí...

Công tác Nội chính
Ngày 09/10/2018, Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; có lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; ...

Công tác PCTN
Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã viết: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch và thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực” (1). Triển khai chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã thảo luận Đề án và ngày 30-10-2016 ban hành Nghị quyết 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, trong đó,...

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 387,534

  IP của bạn: 54.156.39.245, 192.168.2.1

  Thời gian: 2018-10-19 06:39:45

  Chi tiết:

   Hôm nay: 124

   Tuần này: 2978

   Tháng này: 8545

   Năm nay: 147306

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn