Sở Ban Ngành

Link Website

Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, các cấp ủy đảng, chính quyền đã có nhiều cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cấp uỷ, chính quyền c...

Sáng ngày 29/11/2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng...

Ngày 25-11-2017 tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Thường trực Ban Chỉ đạo) tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về tiến độ, kết quả, khó khăn, vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử với một số vụ...

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020...

Công tác Nội chính
Sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, các cấp ủy đảng, chính quyền đã có nhiều cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của cấp uỷ, chính quyền các cấp, của người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có những chuyển biến tích cực: Nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức và công dân ngày càng được nâng lên...

Công tác PCTN
Ngày 25-11-2017 tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Thường trực Ban Chỉ đạo) tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về tiến độ, kết quả, khó khăn, vướng mắc trong điều tra, truy tố, xét xử với một số vụ án, xác minh một số vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Phát biểu kết luận Cuộc họp, đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh:   

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 236,687

  IP của bạn: 54.227.127.109

  Thời gian: 2017-12-18 09:31:19

  Chi tiết:

   Hôm nay: 83

   Tuần này: 2217

   Tháng này: 6505

   Năm nay: 144135

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn