Sở Ban Ngành

Link Website

Sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính...
Trong thời gian qua, Huyện ủy Cao Lộc tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; trong đó, công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục về lĩnh vực này tiếp tục được chú trọng quan tâm thực hiện. Căn cứ...

Thực hiện chương trình công tác kiểm sát thi hành án dân sự năm 2018, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã kiểm sát trực tiếp việc chấp hành pháp luật trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lộc (...

 Ngày 29/3/2018, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh,Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 04 năm thực hiện Quy chế phối hợp và ký Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết án hình sự và Thi hành án hình sự. Dự và chỉ đạo Hội nghị...

Công tác Nội chính
Sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)  về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Khắc phục được cơ bản những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII;...

Công tác PCTN
Trong thời gian qua, Huyện ủy Cao Lộc tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; trong đó, công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục về lĩnh vực này tiếp tục được chú trọng quan tâm thực hiện. Căn cứ Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X...

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 316,865

  IP của bạn: 54.81.68.240

  Thời gian: 2018-05-25 18:15:19

  Chi tiết:

   Hôm nay: 647

   Tuần này: 4242

   Tháng này: 28127

   Năm nay: 76284

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn