Sở Ban Ngành

Link Website
TIN TỨC SỰ KIỆN

Ngay sau khi Luật Thanh tra năm 2010 được ban hành, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo, yêu cầu Thủ trưởng cơ quan quản lý các cấp, các tổ chức thanh tra nghiên cứu đầy đủ nội dung Luật Thanh tra để đảm bảo thực hiện quy định của Luật Thanh tra, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động thanh tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước qua thanh tra; đã chủ động ban hành Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn để kiện toàn bộ máy tổ chức cơ quan Thanh tra tỉnh; chỉ đạo các huyện, thành phố ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức thanh tra cấp huyện, kiện toàn tổ chức thanh tra các cấp để thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ theo quy định của Luật Thanh tra...

LSO-Chiều 26/7/2017, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về việc thu hồi đất thực hiện đầu tư xây dựng hạng mục khuôn viên cây xanh tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp báo. Tham dự buổi họp báo có đại diện của gần 20 cơ quan báo chí trung ương và địa phương...

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nhằm thống nhất nhận thức, hành động, đề ra giải pháp đủ mạnh, với quyết tâm chính trị cao, lộ trình thực hiện phù hợp, tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục cho được những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016, gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...
Ngày 13 tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND bãi bỏ việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch. Theo đó, kể từ ngày 25/7/2017 các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền chứng thực chuyển sang tổ chức hành nghề công chứng tại Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 bị bãi bỏ. Trên các địa bàn thành phố Lạng Sơn, thị trấn Cao Lộc, Đồng Đăng, các xã: Hợp Thành, Thụy Hùng, Yên Trạch của huyện Cao Lộc, các tổ chức, cá nhân khi tham gia hợp đồng, giao dịch được quyền lực chọn hình thức công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc hình thức chứng thực tại phòng Tư pháp, UBND các xã, phường, thị trấn...

UBND tỉnh ban hành công văn chỉ đạo:  Sở Tài chính, Công an tỉnh và  Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Lạng Sơn tăng cường quản lý hoạt động xổ số kiến thiết trên địa bàn tỉnh (Công văn số: 734/UBND-KTTH, ngày 28/7/2017).

Ngày 31 tháng 7 năm 2017, tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn. Dự buổi Lễ có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Văn Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Đào Đức Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí Lãnh đạo và cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan...

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ ( 27/7/1947-27/7/2017), Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức Đoàn công tác do đồng chí Đào Đức Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn cùng các đồng chí Lãnh đạo Ban, cán bộ, công chức cơ quan thăm và tặng quà 02 gia đình chính sách, người có công tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn; 01 gia đình tại xã Quan Bản, 01 gia đình tại xã Hữu Khánh huyện Lộc Bình...

Hưởng ứng hoạt động về nguồn nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ ( 27/7/1947 – 27/7/2017). Ngày 21 tháng 7 năm 2017, Cụm thi đua II các cơ quan Ban Đảng tỉnh tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho các đối tượng chính sách tại xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn...

Ngày 21 tháng 7 năm 2017, tại tỉnh Thái Nguyên, Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2017 cụm số 1 các Ban Nội chính Tỉnh ủy, thành ủy thuộc Trung ương. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cùng Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đồng chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị có 14 Ban Nội chính các Tỉnh ủy, thành ủy trong cụm số 1 các tỉnh Miền núi phía bắc...

Ngày 19 tháng 7 năm 2017, Cụm thi đua II các cơ quan ban Đảng đã triển khai Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu  năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh...

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân trong tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư khóa XI “về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lạng Sơn ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 17/3/2008 về tăng cường công tác đối ngoại trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đến năm 2010 và những năm tiếp theo...

Sáu tháng đầu năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các sở, ban, ngành và các cơ quan khối nội chính thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2017; ban hành Chỉ thị tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giai đoạn 2016 - 2021; Chỉ thị về nhiệm vụ công tác an ninh, trật tự năm 2017...

Đảng bộ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn, có 04 chi bộ trực thuộc và 17 tổ đảng, với 75 đảng viên. Cơ quan Chi cục Quản lý thị trường tỉnh là đơn vị trực thuộc Sở Công Thương với 03 phòng chuyên môn và 12 Đội Quản lý thị trường; trong đó 11 đội thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn 11 huyện, thành phố, 01 Đội Quản lý thị trường thực hiện nhiệm vụ chuyên trách chống hàng giả và quản lý doanh nghiệp). Ngoài ra, Chi cục còn có bộ phận công chức tham gia công tác tại Trạm Kiểm soát Liên hợp Dốc Quýt và Đội 389 của tỉnh...
Trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác thi đua, khen thưởng của Ban Nội chính Tỉnh ủy đã có nhiều chuyển biến tích cực, các phong trào thi đua, các kế hoạch về công tác thi đua, khen thưởng được quán triệt và triển khai rộng khắp trong cơ quan, từ đó tạo động lực động viên, khích lệ tập thể cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan nỗ lực thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao năm 2017...

Thực hiện Kế hoạch số 04KH/BNCTW, ngày 19-4-2016 của Ban Nội chính Trung ương về thi đua chuyên đề “Tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý có hiệu quả các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm về nội chính, tham nhũng” và Hướng dẫn số 05-HD/BNCTW, ngày 17-3-2017 của Ban Nội chính Trung ương về sơ kết thực hiện thi đua chuyên đề. Ngày 24 tháng 6 năm 2017, Cụm số 1 các Ban Nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã tiến hành kiểm tra công tác thi đua chuyên đề đối với Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn...

Hưởng ứng Phong trào thi đua của UBND tỉnh với chủ đề “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”. Từ năm 2016 đến nay, tập thể cán bộ, công chức, nhân viên Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tích cực đóng góp, ủng hộ Phong trào xây dựng Nông thôn mới của tỉnh bằng nhiều việc làm và hành động cụ thể, thiết thực...

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định số 85-QĐ/TW ngày 23-5-2017 về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hoan nghênh, kỳ vọng vào tinh thần quyết tâm của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng...

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, ngày 06/6/2017, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Báo Lạng Sơn, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ viết tin, bài cho cán bộ, công chức, nhân viên của cơ quan. Đồng chí Đào Đức Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị...

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 197,262

  IP của bạn: 54.158.195.221

  Thời gian: 2017-08-21 18:48:40

  Chi tiết:

   Hôm nay: 322

   Tuần này: 2241

   Tháng này: 9101

   Năm nay: 104549

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn