Sở Ban Ngành

Link Website
TIN TỨC SỰ KIỆN

Ngày 09/10/2018, Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; có lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; ...

Trong 9 tháng đầu năm 2018, cấp ủy Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phối hợp với Thủ trưởng cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 trong lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 30-5-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm,...

Vừa qua, Huyện ủy Tràng Định đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2018. Đánh giá kết quả thực hiện công tác nội chính trên địa bàn huyện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Tràng Định tiếp tục được giữ vững và ổn định, không để hình thành tội phạm hoạt động có tổ chức và xảy ra các tụ điểm tệ nạn xã hội gây bức xúc trong nhân dân...

Từ đầu năm 2018 đến nay, toàn ngành Thanh tra tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện 86 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 80 cuộc thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt và 6 cuộc thanh tra đột xuất. Đến nay, đã kết thúc 68 cuộc; phát hiện 67 cơ quan, đơn vị, tổ chức có sai phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, quản lý và sử dụng đất đai với số tiền trên 2,9 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi trên 2,7 tỷ đồng, đã thu hồi trên 2,4 tỷ đồng; xử lý khác 184 triệu đồng...

Ngày 28/9/2018, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương có buổi làm việc với Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; công tác cải cách tư pháp 9 tháng đầu năm 2018, tham gia Đoàn công tác có các đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên một số vụ thuộc Ban Nội chính Trung ương. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đồng chí Đào Đức Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn...

Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đã viết: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch và thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực” (1). Triển khai chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị Trung ương 4 khóa XII đã thảo luận Đề án và ngày 30-10-2016 ban hành Nghị quyết 04-NQ/TW về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, trong đó,...
Các cơ quan chức năng đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) để trình Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua vào cuối năm 2018. Dự thảo Luật gồm 11 chương, với 96 điều, quy định về nhận diện và các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng; xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng…
Trong 9 tháng đầu năm 2018, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy Đình Lập đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2018; chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa cơ quan kiểm tra, giám sát, nội chính của Đảng với các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tiêu cực, tham nhũng...

Chiều ngày 29/9/2018, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn để kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng theo Kế hoạch số 142-KH/BCĐTW ngày 02-02-2018 của Ban Chỉ đạo và Chương trình công tác năm 2018 của Thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng làm Trưởng đoàn công tác..

Trong 10 năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực, cố gắng trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, Kết luận số 95-KL/TW, ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW và các chương trình của Chính phủ về phòng, chống và kiểm soát ma túy đạt nhiều kết quả tích cực...
Vừa qua, Huyện ủy Đình Lập đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2018. Đánh giá kết quả thực hiện công tác nội chính 9 tháng đầu năm trên địa bàn, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, tỉnh về công tác nội chính; chỉ đạo các lực lượng chức năng xây dựng và ban hành các văn bản, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018...

Vừa qua, Huyện ủy Lộc Bình tổ chức Hội nghị giao ban công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018. Trong 9 tháng đầu năm, cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều cố gắng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhất là 10 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của huyện thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng, ...

         Được sự quan tâm của cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan ban Đảng và đoàn thể tỉnh. Tối ngày 21 tháng 9 năm 2018, Chi đoàn Khối ban Đảng và đoàn thể tỉnh, Chi đoàn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan trong khối tổ chức Chương trình “Đêm hội trăng rằm” năm 2018 cho gần 160 cháu thiếu niên, nhi đồng ...

Chiều 20-9, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương...  

Ngày 20-9, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị tổng kết triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại thành phố Hải Phòng. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự có các đồng chí Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao, đại diện một số tổ chức quốc tế...

Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với các vụ án về tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ và kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự. Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chủ trì hội nghị...
Rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ ngoài việc ảnh hưởng tới sức khỏe của người tiêu dùng còn tác động tiêu cực tới môi trường kinh doanh và gây thất thu ngân sách. Tại cuộc tọa đàm về dự án “Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia” do Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam tổ chức hồi đầu tháng 9, nhiều ý kiến cho rằng, cần siết chặt quản lý sản phẩm này nhằm mục tiêu trước tiên là bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng...

(LSO) – Ngày 10/9/2018, cặp cửa khẩu song phương Chi Ma (Việt Nam) – Ái Điểm (Trung Quốc) đã chính thức được công bố. Dự báo lượng phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường tỉnh 236 nối từ quốc lộ 4B đến cặp cửa khẩu sẽ tăng, các ngành chức năng đã và đang triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên tuyến...

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 387,114

  IP của bạn: 54.156.39.245, 192.168.2.1

  Thời gian: 2018-10-18 11:08:05

  Chi tiết:

   Hôm nay: 118

   Tuần này: 3028

   Tháng này: 8125

   Năm nay: 146886

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn