Sở Ban Ngành

Link Website
TIN TỨC SỰ KIỆN

Năm 2016, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới..

Thực hiện Quy định số 183-QĐ/TW, ngày 08/4/2013 và Công văn số 155-CV/TW, ngày 08/4/2013 của Ban Bí thư, sau hơn 3 năm thành lập đến nay cơ bản bộ máy tổ chức của Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã ổn định. Ngay từ đầu năm 2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 04-CT/TU, ngày 06/6/2016 về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2016-2020 để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ;

Ngày 11 tháng 01 năm 2017, Cụm Thi đua II các cơ quan ban Đảng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Đào Đức Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên trực tiếp làm công tác Thi đua của 05 cơ quan,  đơn vị trong Cụm thi đua II...

Nhằm chuẩn bị tổng kết công tác thi đua khen thưởng của Cụm thi đua năm 2016, ngày 22 và 23 tháng 12 năm 2016 cụm thi đua số 2 các cơ quan Ban Đảng tỉnh đã tổ chức kiểm tra trực tiếp công tác thi đua, khen thưởng tại các cơ quan đơn vị trong cụm, gồm 5 cơ quan, đơn vị: Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Báo Lạng Sơn, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh...

Ngày 15-12, tại TP Bắc Giang, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức Hội nghị giao ban năm 2016 các Ban Nội chính Tỉnh ủy khu vực Trung du và miền núi phía Bắc (cụm số 1) về công tác Nội chính và Phòng chống tham nhũng.

 

LSO-Chỉ vì ham mê cờ bạc mà nguyên 3 cán bộ, đảng viên của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh huyện Tràng Định (sau đây gọi tắt là Agribank Tràng Định) đã tham ô gần 7 tỷ đồng để nướng vào lô đề. Cả 3 đã phải trả giá thích đáng cho hành vi phạm tội của mình...
Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2016 của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn, ngày 09/12/2016 Đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chi Lăng thông qua kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Chi Lăng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 36-KH/TU, ngày 08/3/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị và Công văn số 902-CV/TU, ngày 31/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản...

Căn cứ Hướng dẫn số 07-HD/BNCTW ngày 19/5/2015 của Ban Nội chính Trung ương về một số vấn đề về tổ chức bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Ngày 08 tháng 12 năm 2016, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đợt II năm 2016...

Ngày 06-12-2016, Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tổ chức Hội nghị công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (theo Kế hoạch số 16-KH/BCĐTW ngày 09-5-2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng). Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Trưởng Đoàn công tác chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Đoàn công tác và các thành viên Đoàn công tác...

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW và Chỉ thị số 46-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành Chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Thông  qua quán triệt, tổ chức thực hiện, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới, đề cao ý thức cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, phòng ngừa, ngăn chặn dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh...

Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh (Quyết định số 2175 /QĐ-UBND ngày 18/11/2016)...  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Lạng Sơn (Quyết định số 2177 /QĐ-UBND ngày 18/11/2016)...

Chủ tịch UBND tỉnh vừa quyết định công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc các Sở, ban, ngành tỉnh Lạng Sơn. (Quyết định số 2176 /QĐ-UBND ngày 18/11/2016)...  

UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 (Kế hoạch số 130/KH-UBND, ngày 16/11/2016)...   Ảnh minh họa UBND tỉnh triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 (Kế hoạch số 130/KH-UBND, ngày 16/11/2016).

Ngày 18/11/2016, tại Hội trường Nhà khách UBND tỉnh (A1) – số 32, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về công chứng năm 2016 theo Kế hoạch số 63/KH-STP ngày 02/11/2016 của Sở Tư pháp về tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật công chứng năm 2016...

Ngày 15/11/2016 tại thành phố Lạng Sơn, Cục Trợ giúp pháp lý – Bộ Tư pháp đã chủ trì tổ chức hội nghị tập huấn “Kỹ năng tham gia tố tụng hành chính cho người thực hiện trợ giúp pháp lý” tại tỉnh Lạng Sơn. Hội nghị nhằm mục đích nâng cao kỹ năng tham gia tố tụng cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý đặc biệt là kỹ năng tham gia tố tụng hành chính...

Hưởng ứng phong trào “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, ngày 09-11-2016 Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thăm, tặng quà tại xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc...
Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng và các văn bản hướng dẫn (Công văn số 535-CV/TU ngày 15/01/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 22/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy), trong thời gian qua các cấp ủy, tổ chức đảng đã tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt, phổ biến nội dung tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn thực hiện đến các đối tượng thuộc diện được phổ biến; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan bảo vệ pháp luật khi điều tra, xử lý vụ án liên quan đến cán bộ, đảng viên; chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên phạm tội theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị...

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 120,238

  IP của bạn: 174.129.163.89

  Thời gian: 2017-02-28 06:06:54

  Chi tiết:

   Hôm nay: 91

   Tuần này: 2791

   Tháng này: 18241

   Năm nay: 26619

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn