Sở Ban Ngành

Link Website
TIN TỨC SỰ KIỆN

Ngày 7-10-2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 98-QÐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ. Quy định nêu rõ mục đích, yêu cầu của công tác này là tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Ðảng về công tác cán bộ và luân chuyển cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Ðổi mới mạnh mẽ công tác luân chuyển cán bộ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, công bằng; ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, quan hệ dòng họ, thân quen,...  

Từ năm 2011 đến nay, công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh Lạng Sơn đã đạt một số kết quả tích cực. Quan hệ hữu nghị, hợp tác, giao lưu nhân dân giữa tỉnh Lạng Sơn với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc được mở rộng và tăng cường, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, phát huy tối đa vai trò công tác đối ngoại nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khu vực biên giới phát huy quan hệ láng giềng truyền thống, qua lại thăm thân, giao lưu, hợp tác kinh doanh, trao đổi hàng hoá...

Hôm nay, ngày làm việc thứ ba của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đọc Tờ trình của Bộ Chính trị về việc bầu bổ sung Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận và bầu bổ sung 02 Ủy viên Ban Bí thư khoá XII gồm: Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương...

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật được cấp ủy, chính quyền quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, đặc biệt sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 20-11-2014 về tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân từ nay đến năm 2020...
Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017, ngày 10/10/2017 Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn đã thông báo quyết định giám sát việc thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đối với Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh...

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chi ủy, Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Trong 9 tháng đầu năm 2017, cấp ủy, chính quyền huyện Văn Lãng đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống tham nhũng, các văn bản của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được quan tâm, chú trọng, nhất là phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng, các văn bản hướng dẫn thực hiện. Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật huyện tuyên truyền được 50 cuộc với 3.761 lượt người tham dự, trong đó, Phòng Tư pháp phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Lạng Sơn tổ chức được 08 cuộc. Tự kiểm tra 410 văn bản, rà soát 314 văn bản quy phạm pháp luật, qua kiểm tra, rà soát chưa phát hiện văn bản có dấu hiệu trái pháp luật...

Được sự quan tâm của Chi bộ, Thủ trưởng các cơ quan ban đảng và đoàn thể tỉnh. Hòa chung không khí vui Trung thu trên cả nước, tối ngày 10 tháng 10 năm 2017, Chi đoàn, Công đoàn cơ sở các cơ quan Ban đảng và đoàn thể tỉnh phối hợp tổ chức Chương trình “Đêm hội Trăng rằm” năm 2017 cho gần 200 cháu thiếu niên, nhi đồng là con của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên cơ quan các ban Đảng và đoàn thể tỉnh...

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Với ý nghĩa đó, ngày 27/9/2017, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới đối với quần chúng ưu tú Hoàng Minh Dũng. Tham dự buổi lễ có đồng chí Lương Văn Vượng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Trọng Khánh, Bí thư Chi đoàn Khối ban đảng và đoàn thể tỉnh và toàn thể các đồng chí đảng viên trong chi bộ...

Ngày 22/9/2017, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và bồi dưỡng kiến thức công tác phòng, chống tham nhũng tới cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh, cán bộ chủ chốt các huyện, thành phố, thanh tra các sở, ngành, các huyện, thành phố và lãnh đạo các phòng chức năng liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị về công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu khai mạc...

Chào mừng kỷ niệm 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam (02/9/1945 - 02/9/2017) và kỷ niệm 186 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (04/11/1831- 04/11/2017).  Ngày 22 tháng 9 năm 2017 Cụm Thi đua II các cơ quan Ban Đảng tỉnh đã tổ chức giao lưu thi đấu môn Cầu lông giữa các cơ quan, đơn vị trong Cụm...

Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, có 08 chi bộ trực thuộc với 166 đảng viên. Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh về giáo dục và đào tạo. Sở gồm có 09 phòng chuyên môn và tương đương, 39 đơn vị sự nghiệp trực thuộc với biên chế được giao 2.476 người...

Trong những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ tỉnh đã được cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng. Góp phần tích cực vào việc giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, ngăn ngừa và hạn chế tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh...

      Thực hiện Kế hoạch số 33-KH/ĐUK, ngày 14/2/2017 và Hướng dẫn số 27-HD/ĐUK, ngày 03/4/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về tổ chức hội thảo, xây dựng Chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các sở, ban, ngành, đoàn thể cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh”. Ngày 30 tháng 8 năm 2017, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Ban Nội chính Tỉnh ủy cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy”...
Thực hiện nhiệm vụ giúp cấp ủy thẩm định các văn bản về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng theo Quyết định số 1045-QĐ/TU, ngày 27/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn. Từ khi được tái lập (6/2013) đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì thẩm định trên 10 văn bản và phối hợp thẩm định, đóng góp ý kiến xây dựng gần 100 văn bản về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Các ý kiến của Ban Nội chính tham gia được cơ quan chủ trì xây dựng văn bản đánh giá cao về trách nhiệm, nội dung, chất lượng và cơ bản được tiếp thu đầy đủ...

Sáng ngày 01/9/2017, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 243/KH-VPTT ngày 28/6/2017 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia về đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia; đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì cuộc họp...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19-7-2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Nghị định 97/2017/NĐ-CP đã bổ sung quy định về các tiêu chí xác định đối tượng vi phạm hành chính là tổ chức. Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính khi có đủ các điều kiện: 1- Là pháp nhân theo quy định của pháp luật dân sự hoặc các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật; 2- Hành vi vi phạm hành chính do người đại diện, người được giao nhiệm vụ nhân danh tổ chức hoặc người thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo, điều hành, phân công, chấp thuận của tổ chức và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính...

Ngay sau khi Luật Thanh tra năm 2010 được ban hành, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo, yêu cầu Thủ trưởng cơ quan quản lý các cấp, các tổ chức thanh tra nghiên cứu đầy đủ nội dung Luật Thanh tra để đảm bảo thực hiện quy định của Luật Thanh tra, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động thanh tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước qua thanh tra; đã chủ động ban hành Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn để kiện toàn bộ máy tổ chức cơ quan Thanh tra tỉnh; chỉ đạo các huyện, thành phố ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức thanh tra cấp huyện, kiện toàn tổ chức thanh tra các cấp để thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ theo quy định của Luật Thanh tra...

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 218,064

  IP của bạn: 54.80.148.252

  Thời gian: 2017-10-23 11:22:51

  Chi tiết:

   Hôm nay: 126

   Tuần này: 2154

   Tháng này: 7991

   Năm nay: 125447

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn