Sở Ban Ngành

Link Website

Cơ cấu tổ chức

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 1045-QĐ/TU ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn. Ban Nội chính Tỉnh ủy được lập trên cơ sở chuyển giao tổ chức, nhân sự của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh và phòng Nội chính - Tiếp dân thuộc Văn phòng Tỉnh ủy có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có các phòng chức năng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

 

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy

          Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy:

                                  Đồng chí Đào Đức Hoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

           Các Phó Trưởng Ban:

                                     Đồng chí Lương Văn Vượng

                                     Đồng chí Vy Thế Hồng

                                                                       

Phòng Theo dõi công tác các cơ quan nội chính

          Trưởng phòng:              Đồng chí Nguyễn Đức Trung

          Phó Trưởng phòng:      Đồng chí Vũ Văn Học     

                                                  Đồng chí Thiều Anh Khuyên                         

          Chuyên viên:                 Đồng chí Vi Hải Yến

                                                 Đồng chí Nguyễn Thế Anh

 

 

Phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng

           Trưởng phòng:             Đồng chí Nguyễn Mai Loan

           Phó Trưởng phòng:     Đồng chí Hoàng Anh Tuấn

          Chuyên viên:                 Đồng chí Trần Nghĩa Triệu

                                                 Đồng chí Hoàng Thị Hằng                                                  

 

 

Văn phòng Ban

          Chánh Văn phòng:       Đồng chí Hứa Thanh Sơn

         Phó Chánh Văn phòng: Đồng chí Lô Việt Thắng

          Chuyên viên:                 Đồng chí Ngô Thị Hường

          Văn thư:                        Đồng chí Hoàng Minh Anh

              Nhân viên:                    Đồng chí Hoàng Văn Tâm

                                                 Đồng chí Hoàng Minh Dũng

                                                 Đồng chí Trần Thị Tý

 

Ban Nội chính Tỉnh ủy

 
 

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 376,496

  IP của bạn: 54.92.190.11, 192.168.2.1

  Thời gian: 2018-09-25 21:11:53

  Chi tiết:

   Hôm nay: 431

   Tuần này: 5689

   Tháng này: 10635

   Năm nay: 136207

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn