Sở Ban Ngành

Link Website

Ngay sau khi Luật Thanh tra năm 2010 được ban hành, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo, yêu cầu Thủ trưởng cơ quan quản lý các cấp, các tổ chức thanh tra nghiên cứu đầy đủ nội dung Luật Thanh tra để đảm bảo thực hiện quy định của Luật Thanh tra, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động thanh tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả cô...

LSO-Chiều 26/7/2017, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về việc thu hồi đất thực hiện đầu tư xây dựng hạng mục khuôn viên cây xanh tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp b...

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nhằm thống nhất nhận thức, hành động, đề ra giải pháp đủ mạnh, với quyết tâm chính trị...
Ngày 13 tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND bãi bỏ việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch. Theo đó, kể từ ngày 25/7/2017 các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền chứng thực chuyển sang tổ chức hành nghề công chứng tại Quyết định số 16/2014/QĐ-...

Công tác Nội chính
Ngay sau khi Luật Thanh tra năm 2010 được ban hành, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo, yêu cầu Thủ trưởng cơ quan quản lý các cấp, các tổ chức thanh tra nghiên cứu đầy đủ nội dung Luật Thanh tra để đảm bảo thực hiện quy định của Luật Thanh tra, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động thanh tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước qua thanh tra; đã chủ động ban hành Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn để kiện toàn bộ máy tổ chức cơ quan Thanh tra tỉnh; chỉ đạo các huyện, thành phố ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức thanh tra cấp huyện, kiện toàn tổ chức thanh tra các cấp để thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ theo quy định của Luật Thanh tra...

Công tác PCTN
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Nhằm thống nhất nhận thức, hành động, đề ra giải pháp đủ mạnh, với quyết tâm chính trị cao, lộ trình thực hiện phù hợp, tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục cho được những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016, gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 196,765

  IP của bạn: 54.166.174.48

  Thời gian: 2017-08-20 01:41:34

  Chi tiết:

   Hôm nay: 11

   Tuần này: 2231

   Tháng này: 8604

   Năm nay: 104052

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn