Sở Ban Ngành

Link Website

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. C...

LSO-Những năm qua, thương mại – dịch vụ là lĩnh vực kinh tế mũi nhọn, đặc biệt là thương mại biên giới được coi là động lực, đòn bẩy phát triển kinh tế của tỉnh, chính vì vậy, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp để thu h...

Trong Quý I năm 2018, Công an huyện Văn Lãng đã tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, hoạt động mừng Đảng, mừng xuân và các lễ hội đầu xuân. Phối hợp các lực lượng chức năng làm tốt công tác tuyên truyền đến các th...

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng nâng cao hiệu quả thực hiện công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. T...

Công tác Nội chính
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng với việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, huyện chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chú trọng chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, truyền thông, phổ biến tuyên truyền về kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo cụ thể, đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực;...

TỔNG LƯỢT TRUY CẬP

  Tổng lượt truy cập: 287,002

  IP của bạn: 107.22.48.243

  Thời gian: 2018-04-26 09:14:51

  Chi tiết:

   Hôm nay: 133

   Tuần này: 2730

   Tháng này: 12104

   Năm nay: 46353

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY LẠNG SƠN

Trưởng Ban biên tập: Lương Văn Vượng - Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

Địa chỉ : Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại : 025 3.816.958 – Fax: 025 3815 138; Email: bannoichinh@langson.gov.vn