Skip to main content

 1. Thực hiện nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với chương trình cho vay hộ nghèo
 2. Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg về kết nối cơ sở cung ứng thuốc
 3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới 2019
 4. Chỉ đạo tuyển chọn điều tra viên thống kê và công tác chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
 5. Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh
 6. Quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh trong thời gian giáp hạt năm 2019
 7. Kết quả thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019
 8. Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 61-KL/TW về nâng cao vai trò Hội Nông dân
 9. Kết quả xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
 10. Triển khai thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ về xét tặng một số danh hiệu
 11. Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2019
 12. Chỉ đạo thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2019
 13. Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 năm 2019
 14. Thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
 15. Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam năm 2019
 16. Quy định về điều kiện xét, cho phép sử dụng và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh
 17. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành nhằm giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh và sinh con thứ 3 trở lên
 18. Kế hoạch ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019
 19. Kế hoạch thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 20. Kế hoạch kiểm tra về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ