Skip to main content

 1. Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn năm 2019
 2. Chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ
 3. Quy định liên thông các thủ tục hành chính về khai tử, chế độ tử tuất, mai táng
 4. Kế hoạch rút kinh nghiệm thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
 5. Phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
 6. Phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
 7. Kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2019
 8. Thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn năm 2019
 9. Chỉ đạo thực hiện quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh tại Cơ sở cai nghiện ma tuý
 10. Công bố TTHC cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền Sở Công thương, UBND cấp huyện
 11. Phê duyệt kế hoạch thực hiện Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng Phụ nữ
 12. Triển khai thực hiện “Tháng Nhân đạo” 2019
 13. Kế hoạch kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy các cơ sở trong khu, cụm công nghiệp và cơ sở sản xuất, kho hàng có nguy hiểm về cháy, nổ cao
 14. Kế hoạch tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI - Lạng Sơn 2019
 15. Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 16. Tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá
 17. Công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Kháng Chiến, huyện Tràng Định
 18. Công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định
 19. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 4/2019
 20. Công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định