Skip to main content

 1. Tăng cường các biện pháp ngăn ngừa sự cố và tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh
 2. Bãi bỏ Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh
 3. Chỉ đạo quản lý, chăm sóc mộ liệt sĩ
 4. Chỉ đạo thực hiện Công văn số 2401/BYT-KH-TC ngày 04/5/2019 của Bộ Y tế
 5. Triển khai “Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình” trên địa bàn tỉnh năm 2019
 6. Kế hoạch thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư
 7. Chỉ đạo ngăn chặn nhập lậu hàng hóa sản xuất nước ngoài nhưng gắn nhãn mác “Made in Việt Nam”
 8. Chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ
 9. Quy định một số mẫu và việc quản lý hiện vật khen thưởng cấp tỉnh
 10. Kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân
 11. Kế hoạch tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2019
 12. Công bố danh sách thương nhân được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đợt 11 năm 2019.
 13. Chỉ đạo hỗ trợ thanh niên làm kinh tế
 14. Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần tỉnh Lạng Sơn
 15. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia
 16. Quy định việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử
 17. Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ- CP của Chính phủ
 18. Kế hoạch triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
 19. Thành lập Chốt kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ngăn chặn, phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên Quốc lộ 3B, 4A
 20. Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019