Skip to main content

 1. Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” năm 2019
 2. Tình hình trật tự an toàn giao thông quý I năm 2019
 3. Điều chỉnh giảm biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2019
 4. Thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn từ năm 2019
 5. Đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trong năm 2019
 6. Triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
 7. Chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo Tổng điều tra dân số và nhà ở
 8. Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường khi bệnh Dịch tả lợn Châu Phi lan rộng
 9. Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 3/2019
 10. Biểu dương các lực lượng chức năng trong vụ việc bắt giữ hàng hóa nhập lậu
 11. Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án xử lý cấp bách các công trình hồ chứa nước bị hư hỏng
 12. Kiện toàn tổ chức, bố trí trụ sở trang thiết bị tại Bộ phận Một cửa
 13. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ngành chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ
 14. Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chuyên đề năm 2019
 15. Kế hoạch Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn” từ nay đến năm 2020
 16. Chỉ đạo về việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính
 17. Tổ chức thực hiện việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn
 18. Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên năm 2019
 19. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em
 20. Đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh