Skip to main content

 1. UBND tỉnh chỉ đạo  việc sử dụng  nguồn thu tiền sử dụng đất thuộc ngân sách cấp huyện
 2. Chỉ đạo triển khai các hoạt động hưởng ứng Phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ nhân dân năm 2019
 3. Tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của bảo vật quốc gia
 4. Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
 5. Kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh
 6. Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực trọng tài thương mại
 7. Kế hoạch triển khai Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2019
 8. Phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2019
 9. Tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2019
 10. Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh
 11. Chỉ đạo tập trung thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019
 12. Phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
 13. Kế hoạch phòng, chống nhập lậu hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ, giả mạo nguồn gốc xuất xứ, gắn mác “Made in Việt Nam”
 14. Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III, hạng II, giáo viên trung học cơ sở hạng II
 15. Công nhận điểm du lịch Ga quốc tế Đồng Đăng
 16. Tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng
 17. Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Quốc phòng
 18. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy
 19. Kiểm tra chất lượng phiếu điều tra dân số và nhà ở năm 2019
 20. Công bố dịch bệnh Cúm gia cầm A/H5N6 trên địa bàn xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định