Skip to main content

 1. Triển khai Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành
 2. Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2019
 3. Chính phủ thực hiện gửi, nhận văn bản có ký số trên trục liên thông văn bản quốc gia
 4. Quy chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh với các cơ quan và tổ chức, cá nhân
 5. Chỉ đạo tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
 6. Công điện phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2019
 7. Chỉ đạo khẩn trương thực hiện dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước
 8. Chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ đối với 06 xã đề nghị công nhận ATK của huyện Tràng Định
 9. Triển khai thực hiện Nghị định số 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về lệ phí trước bạ
 10. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế
 11. Thủ tướng chỉ thị triển khai các giải pháp tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019
 12. Chỉ thị về việc tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố, thiên tai hồ Cấm Sơn thuộc tỉnh Bắc Giang, tỉnh Lạng Sơn năm 2019
 13. Triển khai xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2019
 14. Quyết định giao biên chế đối với Hội có tính chất đặc thù năm 2019
 15. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh quý I/2019
 16. Thành lập Ban Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn
 17. Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và những khu vực có vị trí quan trọng về kinh tế, quốc phòng, an ninh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh
 18. Chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 01/5/2019
 19. UBND tỉnh chỉ đạo việc thực hiện thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng tại Trạm thu phí Km93+160 QL1
 20. Điều chỉnh độ tuổi trí thức trẻ thí điểm làm việc có thời hạn tại các Hợp tác xã nông nghiệp