Skip to main content

 1. Kế hoạch tổng kết thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 2. Chỉ đạo khẩn trương xác minh, củng cố hồ sơ, xử lý hành vi khai thác cát, sỏi trái phép
 3. UBND tỉnh chỉ đạo tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu vải thiều năm 2019
 4. Kết quả công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm 2019
 5. Kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
 6. Rà soát miễn, giảm phí sử dụng dịch vụ đường bộ tại Trạm thu phí Km93+160 Quốc lộ 1
 7. Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất nổ trên địa bàn tỉnh
 8. Kế hoạch tổ chức sơ kết trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019
 9. Thủ tướng phê duyệt Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia
 10. Ban hành Quy chế quản lý hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh
 11. Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020
 12. Kết quả triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019
 13. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm tra hoạt động thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ, niêm yết, quảng cáo giá hàng hoá, dịch vụ bằng ngoại tệ
 14. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm liên quan đến loài tôm hùm nước ngọt
 15. Chỉ đạo tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh
 16. Triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ
 17. Kế hoạch tổ chức thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” năm 2019
 18. Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông
 19. Kế hoạch triển khai Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”
 20. Phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn