Skip to main content

 1. Nguy cơ lây nhiễm mã độc qua lỗ hổng trên phần mềm Winrar chưa cập nhật
 2. Thành phố Lạng Sơn được công nhận là đô thị loại II
 3. Kế hoạch hoạt động năm 2019 cho Dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng” tỉnh Lạng Sơn
 4. Bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp
 5. Chỉ đạo tăng cường quản lý hoạt động liên kết đào tạo, bồi dưỡng
 6. Duy trì, cập nhật cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo trên hệ thống MIS POSASoft
 7. Quyết định về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
 8. Chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 9. Kế hoạch truyền thông về giáo dục nghề nghiệp năm 2019
 10. Tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trang vi phạm đạo đức nhà giáo.
 11. Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, ngăn chặn phá rừng
 12. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư
 13. Kiện toàn Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy
 14. Công bố đợt 06 danh sách thương nhân được phép tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, điểm thông quan trên địa bàn tỉnh
 15. Chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 2092/VPCP-KGVX ngày 18/3/2019 của Văn phòng Chính phủ
 16. Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 tỉnh Lạng Sơn năm 2019
 17. Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ III
 18. Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” năm 2019
 19. Tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 3/2019
 20. Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn