Skip to main content

 1. UBND tỉnh tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 01/5/2019
 2. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2019
 3. Chỉ đạo tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ năm 2019
 4. Thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
 5. Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã
 6. UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm
 7. Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số
 8. Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn
 9. Quy chế phối hợp giữa Bộ Công thương và UBND tỉnh Lạng Sơn trong chỉ đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn thực hiện công tác quản lý thị trường tại địa phương
 10. Chỉ đạo về việc sáp nhập thôn của một số huyện trên địa bàn tỉnh
 11. Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
 12. Phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn huyện Văn Quan
 13. Phê duyệt khối lượng, kinh phí và giao quản lý bảo dưỡng cầu treo dân sinh trên địa bàn tỉnh
 14. Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5
 15. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý phạm vi đất dành cho đường bộ
 16. Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì  an toàn thực phẩm” năm 2019 
 17. Chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã
 18. Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019
 19. Thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông
 20. Quán triệt đối với Điều tra viên về nghiệp vụ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019