Skip to main content

 1. Thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức  cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật giỏi”
 2. UBND tỉnh thông báo tuyển dụng công chức năm 2019
 3. Chỉ đạo đôn đốc kiểm tra, giám sát hoạt động cho thuê lại lao động
 4. Chỉ đạo đôn đốc thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2019 và kế hoạch năm 2020 
 5. Xử lý các trạm BTS không có giấy phép xây dựng của các doanh nghiệp viễn thông
 6. Chỉ đạo tiếp tục thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ các dự án bến bãi
 7. Kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam
 8. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo cán bộ
 9. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Sữa học đường
 10. Tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
 11. Bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước trong mùa mưa lũ năm 2019
 12. UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể
 13. Tình hình giá cả thị trường tháng 5/2019
 14. Tăng cường công tác quản lý thực hiện Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
 15. Chỉ thị về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam
 16. Kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị
 17. Kiểm tra công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2019
 18. Triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2019
 19. Phê duyệt Đề án xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019 - 2025
 20. Chỉ đạo triển khai Quy chế phối hợp số 02/QCPH-TTLLTPQG-C53