Skip to main content

 1. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh dịch vụ, thương mại tại các khu vực cửa khẩu
 2. UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát Thường trực HĐND về nội dung tái cơ cấu ngành nông nghiệp
 3. Áp dụng chính sách khu vực trong xác định vùng tuyển sinh vào các trường PT DTNT và điểm cộng ưu tiên trong tuyển sinh THCS, THPT tại các ĐVHC cấp xã mới hình thành sau sắp xếp
 4. Thành lập Tổ giúp việc Ban Vận động huy động nguồn lực xã hội xây dựng Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn
 5. Khách sạn Phú Quý và Khách sạn Vinpearl Hotel Lạng Sơn là cơ sở cách ly y tế tập trung phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh do người được cách ly tự nguyện chi trả
 6. Tỉnh ủy chỉ đạo công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 và tuyển sinh các cấp học năm học 2020 – 2021
 7. Công điện của Thủ tướng về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh bạch hầu
 8. Chỉ đạo khẩn trương xử lý dứt điểm các nội dung liên quan đến dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh
 9. Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Lạng Sơn lần thứ Ba - năm 2021
 10. Kế hoạch thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
 11. Kế hoạch thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính tỉnh Lạng Sơn năm 2020
 12. Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
 13. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ
 14. Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020
 15. Tình hình công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2020
 16. Ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Lạng Sơn
 17. Công điện của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai chỉ đạo chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ
 18. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến lợi dụng hóa đơn bán hàng
 19. Chỉ đạo tăng cường quản lý các loại quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
 20. UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả