Skip to main content

 1. Phê duyệt Chương trình “Thư viện thân thiện trường tiểu học” do tổ chức Room to Read Việt Nam tài trợ
 2. Chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong xây dựng cơ bản và chủ trương “xanh hóa” tường rào trong xây dựng nông thôn mới
 3. Tăng cường thực hiện kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường
 4. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ
 5. Kế hoạch tập huấn lái xuồng, tìm kiếm cứu nạn năm 2018
 6. Quyết định công nhận Trung học cơ sở xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc đạt chuẩn quốc gia năm 2018
 7. Thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố
 8. Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
 9. Phân bổ chỉ tiêu tăng giường bệnh năm 2018
 10. Tình hình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh tháng 5/2018
 11. Thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức “Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018”
 12. Triển khai kết quả Hội nghị chuyên viên Ủy ban Hợp tác quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc
 13. Rà soát dự án di dời dân cư khẩn cấp do ảnh hưởng của thiên tai năm 2016, 2017
 14. Tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2018
 15. Kế hoạch tập huấn cho cộng đồng, cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm 2018
 16. Thành lập Hội đồng xét tuyển tham gia đào tạo tại Quảng Tây, Trung Quốc
 17. Kiện toàn Tiểu ban công tác cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn
 18. Giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với các cơ quan, tổ chức hành chính năm 2018
 19. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018
 20. Kiện toàn Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh