Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 02 năm 2018 của Lãnh đạo Sở và Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Thứ Ba, 30/01/2018 - 12:31
Đính kèmDung lượng
21tb.signed.pdf169.68 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn