Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Hội thảo về công tác rà soát, điều chỉnh phân cấp quản lý nhà nước và quản lý chuyên ngành, lĩnh vực

Thứ Ba, 02/01/2018 - 14:59

       Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 468/TB-UBND ngày 28/11/2017 về xem xét khắc phục những chồng chéo, bất cập trong phân cấp quản lý hiện nay tại một số cơ quan trên địa bàn tỉnh. Chiều ngày 27/12/2017, Sở Nội vụ đã tổ chức hội thảo về công tác rà soát, điều chỉnh phân cấp quản lý nhà nước, quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thuộc các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố. Dự hội thảo có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo và trưởng phòng tổ chức cán bộ hoặc chánh văn phòng các sở, ban, ngành tỉnh; chủ tịch UBND và trưởng phòng nội vụ các huyện, thành phố.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội thảo

 

       Tại Hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận về nhiều vấn đề bất cập trong phân cấp công tác quản lý. Về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức: ban hành thông báo, quyết định nghỉ hưu đối với cấp phó Sở; thẩm quyền cử CBCCVC đi đào tạo, bồi dưỡng; công tác đánh giá CBCCVC; xử lý kỷ luật với viên chức,…Về công tác quản lý chuyên ngành, lĩnh vực: công tác quản lý nhà nước về quảng cáo ngoài trời, biểu diễn nghệ thuật, lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh, cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke; chưa thống nhất trong việc giao nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong các cơ quan; phân cấp QLNN đối với các trường PTDT nội trú trung học cơ sở các huyện,…Về công tác quản lý một số công trình hạ tầng công cộng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn: khu di tích danh thắng Nhị Thanh – Tam Thanh; hệ thống thoát nước trên địa bàn TP Lạng Sơn; trung tâm hội chợ thương mại Lạng Sơn; nghĩa trang Liệt sĩ Hoàng Đồng,…

       Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc phân cấp quản lý nhà nước, quản lý chuyên ngành, lĩnh vực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2018 nhằm thực hiện tốt chủ đề “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”. Việc phân cấp phải được đổi mới bằng những giải pháp cụ thể, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, con người như hiện nay. Do đó, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND cấp huyện cần nhận thức sâu sắc việc phân cấp QLNN và quản lý chuyên ngành lĩnh vực. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ thực hiện tốt vai trò là cơ quan đầu mối để cùng các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện xác định rõ nội dung cần phân cấp; qua đây làm cơ sở xây dựng đề án và lên phương án, lộ trình thực hiện trong thời gian tới. Để đẩy nhanh tiến độ phân cấp QLNN, quản lý chuyên ngành, lĩnh vực, các sở, ban ngành của tỉnh cần tăng cường tổ chức các Hội nghị và tham khảo, học tập kinh nghiệm của các tỉnh bạn để áp dụng hiệu quả tại Lạng Sơn.

 

 

 

Nguyễn Hải Hoàng

Phòng TCBC&TCPCP

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn