Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 của công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ có nghĩa vụ kê khai

Thứ Sáu, 08/12/2017 - 18:34
Đính kèmDung lượng
325kh.signed.pdf193.49 KB
DS_Niem Yet cong khai Ban KKTSTN_ 2017.pdf301.24 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn