Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Về việc tuyển dụng công chức năm 2017

Thứ Ba, 25/07/2017 - 17:45
Đính kèmDung lượng
288.pdf414.16 KB
5046.PDF2.9 MB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn