Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2017 của Cụm thi đua các huyện biên giới, tỉnh Lạng Sơn

Thứ Sáu, 21/07/2017 - 15:07

       Thực hiện Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn, ngày 14/7/2017, tại trụ sở UBND huyện Văn Lãng, Cụm thi đua các huyện biên giới, tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Đình Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng TĐKT huyện Văn Lãng (Đơn vị Phó trưởng Cụm thi đua năm 2017) chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị sơ kết của cụm có các đồng chí đại biểu: Đồng chí Nguyễn Thu Hoài, Phó  trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Trần Văn Ba, chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng; các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nội vụ của 05 huyện biên giới và các thành viên Hội đồng TĐKT huyện Văn Lãng.

       Cụm thi đua các huyện biên giới gồm 05 đơn vị: Huyện Lộc Bình (Trưởng cụm thi đua năm 2017), Huyện Văn Lãng (Phó trưởng cụm thi đua năm 2017), huyện Tràng Định, huyện Cao Lộc và huyện Đình Lập. Trong 6 tháng đầu năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song các đơn vị của Cụm thi đua đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác TĐKT tích cực, chủ động. Các phong trào thi đua yêu nước của Cụm diễn ra sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội... cơ bản đã đạt được theo kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm. Phong trào thi đua có nhiều đổi mới, sáng tạo, ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát thực tiễn, đã triển khai, hưởng ứng các phong trào "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau"... gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh" và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương. Trong công tác TĐKT, các đơn vị trong Cụm đã chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, đặc biệt là các điển hình tiên tiến là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, tham gia hiến đất xây dựng nông thôn mới. Chất lượng công tác khen thưởng từng bước được nâng cao, đúng với quy định của pháp luật; kịp thời động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. Việc khen thưởng cho các đối tượng là người lao động, người trực tiếp sản xuất, nông dân ngày càng được chú trọng, quan tâm nhiều hơn; tỷ lệ khen thưởng cho tập thể nhỏ, cá nhân lao động trực tiếp đều đạt trên 50%. Hội đồng TĐKT các huyện và cơ sở kịp thời được kiện toàn và đi vào hoạt động có nề nếp.

       Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thu Hoài, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thay mặt Hội đồng TĐKT tỉnh, Ban TĐKT, Sở Nội vụ ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác thi đua, khen thưởng mà Cụm thi đua đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017, trong đó có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các địa phương; các đơn vị trong cụm đã chỉ đạo, triển khai, ban hành các văn bản kịp thời, tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng trên các lĩnh vực, quan tâm khen thưởng cho các đối tượng là lao động trực tiếp. Bên cạnh đó, đồng chí Phó trưởng Ban cũng chỉ ra một số hạn chế về công tác TĐKT cũng như một số nội dung, nhiệm vụ mà các đơn vị cần tiếp tục quan tâm để thực hiện tốt hơn trong 6 tháng cuối năm 2017, trong đó đề nghị các huyện quan tâm bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho các đơn vị trực thuộc; Hội đồng TĐKT các huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng; việc xem xét, lựa chọn các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn để đề nghị tôn vinh danh hiệu "Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu" gửi về Sở Nội vụ đúng thời gian quy định  ...

       Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017, Cụm thi đua các huyện biên giới tỉnh Lạng Sơn đã thống nhất, biểu quyết thông qua các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017.

       Trong không khí cả nước, cả tỉnh và các địa phương đang thiết thực thi đua, lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), trước khi kết thúc hội nghị, đoàn đại biểu dự Hội nghị sơ kết của Cụm thi đua 5 huyện biên giới đã đến thăm khu lưu niệm đồng chí Hoàng Văn Thụ tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng và dâng hương đồng chí Hoàng Văn Thụ - người chiến sĩ cách mạng anh hùng, người con ưu tú của Đảng Cộng sản Việt Nam, của nhân dân tỉnh Lạng Sơn và của huyện Văn Lãng./.

      


       Sau đây là một số hình ảnh về Hội nghị:

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đình Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng TĐKT huyện Văn Lãng phát biểu khai mạc

   

 

Ảnh: Các đại biểu tham dự và thảo luận tại Hội nghị

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thu Hoài, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng,

Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

            

Ảnh: Đoàn đại biểu cụm thi đua 5 huyện biên giới

đến thăm và dâng hương đồng chí Hoàng Văn Thụ tại khu lưu niệm

đồng chí Hoàng Văn Thụ, xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng.

 

 

 

Trần Văn Ba

Phòng Nghiệp vụ 2, Ban TĐKT

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn