Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2017

Thứ Năm, 20/07/2017 - 15:08
Đính kèmDung lượng
1303_QD-UBND.PDF2.9 MB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn