Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2017 của Cụm thi đua số I - Các doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thứ Hai, 10/07/2017 - 17:56

           Thực hiện Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn, ngày 07/7/2017, tại trụ sở Viễn Thông Lạng Sơn, Cụm thi đua số I - Các doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Lý, Trưởng Đại diện Tập đoàn Viễn thông Việt Nam tại tỉnh Lạng Sơn, Giám đốc Viễn thông Lạng Sơn (Đơn vị Phó trưởng Cụm thi đua) chủ trì hội nghị.

          Dự Hội nghị sơ kết của cụm có các đồng chí đại biểu: Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó  trưởng ban, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Trần Văn Ba, chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; các đồng chí lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong cụm thi đua số I - Các doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn.

          Cụm thi đua số I - Các doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gồm 07 đơn vị: Viễn Thông Lạng Sơn, Viettel Lạng Sơn, Trung tâm Kinh doanh VNPT - Lạng Sơn, Bưu điện tỉnh, Công ty Than Na Dương,  Công ty Nhiệt điện Na Dương, Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng và Kinh doanh Tổng hợp - VVMI. Trong 6 tháng đầu năm 2017, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song các đơn vị của Cụm thi đua đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác TĐKT tích cực, chủ động. Các phong trào thi đua yêu nước của Cụm diễn ra sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Phong trào thi đua có nhiều đổi mới, sáng tạo, ngày càng đi vào chiều sâu, bám sát thực tiễn, đã triển khai, hưởng ứng các phong trào "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Doanh nghiệp Lạng Sơn hội nhập và phát triển" gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh" và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng đơn vị. Trong công tác TĐKT, các đơn vị trong Cụm đã chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến. Chất lượng khen thưởng từng bước được nâng cao, đúng với quy định của pháp luật; kịp thời động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. Việc khen thưởng cho các đối tượng là công nhân, người lao động, người trực tiếp sản xuất ngày càng được chú trọng, quan tâm nhiều hơn. Hội đồng TĐKT các cấp kịp thời được kiện toàn và đi vào hoạt động có nề nếp, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác TĐKT do Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) tổ chức.

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, bàn và trong nhà

                       

(Ảnh: Các đại biểu tham dự và thảo luận tại  Hội nghị)

 

            Phát biểu tại hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ thay mặt Hội đồng TĐKT tỉnh, Ban TĐKT, Sở Nội vụ ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác thi đua, khen thưởng mà Cụm thi đua đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017, trong đó có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị; các đơn vị trong cụm đã chỉ đạo, triển khai, ban hành các văn bản kịp thời, tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng trên các lĩnh vực, quan tâm khen thưởng cho các đối tượng là lao động trực tiếp. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Thanh Bình cũng chỉ ra một số hạn chế về công tác TĐKT cũng như một số nội dung, nhiệm vụ mà các đơn vị cần tiếp tục quan tâm để thực hiện tốt hơn trong 6 tháng cuối năm 2017...

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng,

Sở Nội vụ  tỉnh Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

          Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017, Cụm thi đua số I - Các doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã thống nhất, biểu quyết thông qua các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017, trong đó trước mắt tập trung vào chương trình Giao lưu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong tháng 8 năm 2017.

 

 

 

Trần Văn Ba

Phòng Nghiệp vụ 2, Ban TĐKT

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn