Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Huấn luyện nghiệp vụ công tác phòng cháy, chữa cháy tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Thứ Tư, 28/06/2017 - 08:17

          Triển khai Kế hoạch số 24/KH-PC66 ngày 08/6/2017 của Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Lạng Sơn về huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn; thực hiện Thông báo số 175/TB-SNV ngày 21/6/2017 của Sở Nội vụ về việc huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy;

          Sáng ngày 27/6/2017, Sở Nội vụ phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Lạng Sơn khai mạc khóa huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy tại Sở Nội vụ.

          Dự buổi khai mạc khóa huấn luyện có ông Phùng Đức Tứ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Trung úy Hoàng Minh Huân, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Lạng Sơn (trực tiếp huấn luyện, truyền đạt các nội dung khóa huấn luyện); 31 học viên là thành viên: Đội phòng cháy, chữa cháy cơ quan Sở Nội vụ, Công chức, viên chức, người lao động thuộc đội phòng cháy, chữa cháy Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ.

          Phát biểu khai mạc và chỉ đạo đối với khóa huấn luyện, ông Phùng Đức Tứ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã nêu rõ về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng cháy, nhấn mạnh trước những yêu cầu đặt ra của công tác phòng cháy, chữa cháy và để ngăn chặn, phòng ngừa, phản ứng nhanh với những sự cố cháy nổ có thể xảy ra thì công tác huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy có ý nghĩa hết sức quan trọng và cần thiết đồng thời đề nghị công chức, viên chức, người lao động tham dự khóa huấn luyện nghiêm túc tiếp thu các kiến thức được truyền đạt tại khóa huấn luyện cũng như phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ quan, đơn vị, tích cực và chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời khi có các tình huống cháy xảy ra.

 

(Ông Phùng Đức Tứ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, phát biểu khai mạc khóa huấn luyện)

 

          Tại khóa huấn luyện các học viên được truyền đạt các nội dung:

          - Các văn bản quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: Luật phòng cháy, chữa cháy ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy ngày 22/11/2013; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số Điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ thị, hướng dẫn… liên quan về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

          - Các Bài giảng:

          + Bài 1: Tổ chức, biên chế, chức trách, nhiệm vụ của Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở;

          + Bài 2: Trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy của cơ quan, tổ chức và cá nhân;

          + Bài 3: Một số kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy;

          + Bài 4: Phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện;

          + Bài 5: Phòng cháy, chữa cháy trong dử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng;

          + Bài 6: Biện pháp phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở;

          + Bài 7: Một số chất chữa cháy và dụng cụ chữa cháy thô sơ.

          - Thực hành:

          + Tập luyện về dụng cụ, phương tiện chữa cháy tại chỗ;

          + Thực tập phương án chữa cháy cơ sở.

 

(Trung úy Hoàng Minh Huân, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Lạng Sơn truyền đạt các nội dung tại khóa huấn luyện)

 

          Khóa huấn luyện diễn ra trong 02 ngày 27, 28/6/2017. Qua khóa huấn luyện sẽ giúp các học viên nắm được kiến thức, các quy định cũng như nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy; cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, kỹ thuật và cách sử dụng các thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, qua đó đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra về công tác phòng cháy, chữa cháy góp phần bảo đảm an toàn hoạt động của cơ quan Sở Nội vụ và các cơ quan trực thuộc Sở.

 

 

Lành Việt Trình

VĂN PHÒNG SỞ NỘI VỤ

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn