Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Hội nghị tập huấn Nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 cho các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh (Lớp thứ nhất)

Thứ Hai, 26/06/2017 - 18:39

Thực hiện Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 12/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2017, Kế hoạch số 172/KH-SNV ngày 19/6/2017 của Sở Nội vụ về Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017,

          Ngày 22/6/2017, tại Hội trường Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh, Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) chủ trì, phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 cho các đối tượng là lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng tham gia cụm thi đua của tỉnh và tham gia cụm thi đua trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

          Đến dự hội nghị, về phía Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh có ông Đoàn Bá Nhiên, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Ông Đào Trọng Tâm, Phó Chủ tịch kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Về phía Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ có Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, có Lãnh đạo và Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 2, Ban Thi đua - Khen thưởng. Dự hội nghị có gần 100 đại biểu là lãnh đạo phòng Tổ chức, Hành chính và cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) của  các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng tham gia cụm thi đua của tỉnh và các doanh nghiệp tham gia Cụm thi đua trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh năm 2017.

Ông Đào Trọng Tâm, Phó Chủ tịch kiêm Chánh Văn Phòng

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

 

          Hội nghị đã lần lượt được nghe các báo cáo viên của Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ giới thiệu 05 chuyên đề:

          - Chuyên đề 1: Hướng dẫn tổ chức, hoạt động cụm thi đua (Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban TĐKT);

          - Chuyên đề 2: Giới thiệu Quy định khen thưởng đối với doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được ban hành kèm theo Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND tỉnh (Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban TĐKT);

          - Chuyên đề 3: Hướng dẫn thực hiện Quy chế xét tôn vinh danh hiệu "Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn" lần thứ hai, năm 2017 (Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban TĐKT);

          - Chuyên đề 4: Điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền xét danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng (Bà Trần Thị Thanh Thúy, Trưởng Phòng Nghiệp vụ 2, Ban TĐKT);

          - Chuyên đề 5: Hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng các cấp (Ông Trần Văn Ba, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 2, Ban TĐKT).

          Hội nghị cũng đã được trao đổi, thảo luận về nội dung có liên quan đến nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác TĐKT tại các đơn vị doanh nghiệp.

          Sau 01 buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị tập huấn đã giúp cho đội ngũ phụ trách công tác TĐKT trong các doanh nghiệp trên địa bàn hệ thống lại, nắm rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác TĐKT, nghiệp vụ tổ chức phong trào thi đua yêu nước, điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hiện nay, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm của từng doanh nghiệp nói riêng và của tỉnh Lạng Sơn nói chung./.

                       Ông  Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban,

  Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ giới thiệu nội dung tại Hội nghị

 

 

Bà Trần Thị Thanh Thúy, Trưởng Phòng Nghiệp vụ 2,

  Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ giới thiệu nội dung tại Hội nghị

 

 

Ông Trần Văn Ba, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 2,

  Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ giới thiệu nội dung tại Hội nghị

                                                           

 

 

 

Trần Văn Ba

PHÒNG NGHIỆP VỤ 2,

BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn