Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Giới thiệu chức danh và chữ ký Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Thứ Sáu, 16/06/2017 - 17:43
Đính kèmDung lượng
165tb.signed.pdf181.93 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn