Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Thông báo về việc ủy quyền điều hành hoạt động của Sở Nội vụ

Thứ Bảy, 29/04/2017 - 11:40
Đính kèmDung lượng
105.signed.signed.pdf286.34 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn