Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Thông báo danh sách công chức, viên chức, người lao động dự kiến đủ điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và việc cung cấp thông tin phục vụ xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2016

Thứ Sáu, 09/12/2016 - 13:45
Đính kèmDung lượng
324.signed.pdf218.41 KB
DS_DuKien DuDKTCXNBLtruocTH_2016.pdf176.72 KB
Phieu ke khai thong tin.doc41.5 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn