Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Tỉnh Lạng Sơn tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Nội vụ

Thứ Sáu, 21/10/2016 - 14:37

Sáng ngày 19/10/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Nội vụ về việc kiểm tra quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ, kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016 và nghiên cứu xây dựng phát triển ngành Nội vụ giai đoạn 2015 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2035, do đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn, cùng các thành viên đoàn làm việc của Bộ Nội vụ.

Tiếp và làm việc với đoàn của Bộ Nội vụ có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Hứa Hải Quỳnh, Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Y tế, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và đại diện lãnh đạo phòng Nội vụ một số huyện, thành phố; lãnh đạo phòng Nội chính Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Phòng, tổ chức trực thuộc Sở Nội vụ tham dự buổi làm việc.

 

(Đại biểu dự buổi làm việc)

 

Tại buổi làm việc, được sự phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Hứa Hải Quỳnh, Giám đốc Sở Nội vụ đã báo cáo việc triển khai Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ và thực hiện công tác Cải cách hành chính của tỉnh Lạng Sơn, những thuận lợi, khó khăn về công tác Nội vụ và triển khai quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ; các kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong công tác Cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2016; kiến nghị, đề xuất một số nội dung về Công vụ - Công chức, về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, về công tác Văn thư, lưu trữ, công tác Tôn giáo, công tác Cải cách hành chính...

 

(Đ/c Hứa Hải Quỳnh, Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại buổi làm việc)

 

Ngoài ra, đại diện Lãnh đạo một số Sở, ngành cũng có ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện các công việc liên quan đến công tác ngành Nội vụ, cụ thể: Đại diện Lãnh đạo Sở Tư pháp có ý kiến về cải cách thể chế, về việc công bố thủ tục hành chính; đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về thời gian giải quyết thủ tục hành chính; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn có ý kiến về Đề án Vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và một số ý kiến khác.

Lãnh đạo một số phòng thuộc Sở Nội vụ cũng đưa ra một số ý kiến, cụ thể: Về Tổ chức bộ máy còn cồng kềnh từ việc thành lập các trung tâm trực thuộc Sở; chức năng một số đơn vị chưa được hướng dẫn cụ thể; công chức ngành Nội vụ ít được đào tạo bồi dưỡng; đề xuất phân bổ ngân sách để tỉnh Lạng Sơn được tham gia đào tạo, bồi dưỡng hợp tác quốc tế...

Các thành viên đoàn làm việc của Bộ Nội vụ đã trao đổi về các ý kiến, các vấn đề được đưa ra tại buổi làm việc, cụ thể: Về những khó khăn của ngành Nội vụ là khó khăn chung; kinh phí đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức ngành Nội vụ còn nhiều hạn chế; ghi nhận sáng kiến của tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng Bộ đánh giá kết quả công tác Cải cách hành chính, công tác Cải cách hành chính của tỉnh Lạng Sơn được xếp hạng ở mức khá so với cả nước; thực hiện thi nâng ngạch trên máy vi tính; đề nghị tỉnh Lạng Sơn chú trọng tuyên truyền về Cải cách hành chính và thường xuyên cập nhật bảng tin Cải cách hành chính do Bộ Nội vụ xây dựng; cơ bản các ý kiến thắc mắc của tỉnh Lạng Sơn đưa ra đã được đoàn làm việc giải đáp.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn nêu rõ về công tác phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới theo hướng chú trọng về chất lượng; thực hiện việc sáp nhập, nhất thể hóa nhằm tinh gọn bộ máy; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng; đề nghị Bộ Nội vụ cho phép thành lập Đề án thí điểm thi Chuyên viên chính tại tỉnh Lạng Sơn, thí điểm biệt phái công chức cấp huyện về làm Phó Bí thư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

 

 

(Đ/c Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc)

 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Lạng Sơn về công tác Nội vụ và phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí cũng đề nghị Sở Nội vụ tổng hợp bằng văn bản các khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Nội vụ để Bộ Nội vụ giải quyết, trả lời các nội dung còn đang vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.

 

 

Lành Việt Trình

VĂN PHÒNG SỞ NỘI VỤ

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn