Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020

Thứ Bảy, 23/04/2016 - 17:30
Đính kèmDung lượng
63kh.signed.pdf209.1 KB

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn