Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Đăng ký thi đua, khen thưởng ngành Nội vụ năm 2011

Thứ Tư, 16/03/2011 - 08:17
Các biểu mẫu đăng ký thi đua, khen thưởng ngành Nội vụ năm 2011
Download

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn