Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Thi đua - Khen thưởng ngành, nội bộ Sở
Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn

Triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2017

Phát động phong trào thi đua thực hiện tốt Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Phát động phong trào thi đua yêu nước phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2016

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 -20120

Về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Nội vụ

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2015

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2014

Phát động phong trào thi đua yêu nước phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014

Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014)

về việc thực hiện công tác bình xét thi đua, khen thưởng ngành Nội vụ năm 2013

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2013)

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2013

Phát động phong trào thi đua yêu nước phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2013

Về việc thực hiện công tác bình xét thi đua, khen thưởng ngành nội vụ năm 2012

Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2012

Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành Nội vụ năm 2012

Kế hoạch phát động thi đua năm 2012 đối với tập thể và cá nhân công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Nội vụ

Về việc điều chỉnh thang điểm và nội dung thi đua ngành Nội vụ năm 2012

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn