Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Thông tin tuyển dụng
Về việc điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2016 tại Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo

Về việc phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2016

Thông báo Danh sách thí sinh đăng ký tuyển dụng bổ sung kỳ thi tuyển công chức năm 2015

Thông báo về việc tuyển dụng bổ sung công chức năm 2015

Về việc phê duyệt bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2015

Thông báo hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển công chức và xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện

Thông báo kết quả điểm phúc khảo, cộng bổ sung điểm ưu tiên kỳ thi tuyển công chức năm 2015

Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển công chức năm 2015

Thông báo Kết quả điểm thi tuyển và dự kiến người trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2015

Hướng dẫn ôn tập, nộp phí dự thi tuyển, thời gian, địa điểm thi công chức năm 2015

Về việc điều chỉnh trình độ, bổ sung nhóm chuyên ngành tuyển dụng công chức tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Danh sách thí sinh hết chỉ tiêu tuyển dụng do vị trí đăng ký dự tuyển đã có thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển qua kiểm tra, sát hạch

Kết quả điểm kiểm tra, sát hạch các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển công chức năm 2015

Thông báo về việc tiếp nhận không qua thi tuyển năm 2015

Thông báo danh sách thí sinh thuộc diện tiếp nhận không qua thi tuyển, thí sinh đủ điều kiện thi tuyển, thí sinh không đủ điều kiện thi tuyển công chức năm 2015

Thông báo tài liệu ôn tập thi công chức năm 2015

Quyết định về việc ban hành nội dung ôn tập thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thông báo tổ chức kiểm tra, sát hạch người không qua thi tuyển công chức và xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện

Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2015

Về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2015

Phê duyệt kế hoạch, nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2015

Thông báo kết quả điểm xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển vào làm việc tại Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh

Thông báo kết quả điểm xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển vào làm việc tại Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn

Thu phí dự tuyển, thời gian, địa điển tổ chức phỏng vấn thí sinh đăng ký dự tuyển vào làm việc tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật

Nội dung phỏng vấn tuyển dụng công chức tại Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh

Thông báo nội dung phỏng vấn tuyển dụng người làm việc tại Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn

Thông báo về việc tuyển dụng công chức tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2014

Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển các trường hợp tiếp nhận không qua thi tuyển công chức năm 2014

Thông báo kết quả điểm thi tuyển và dự kiến người trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2014

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn