Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Kế hoạch công tác
Triển khai thực hiện chuơng trình làm việc của UBND tỉnh đối với lĩnh vực Nội vụ tỉnh Lạng Sơn năm 2015

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với lĩnh vực công tác ngành Nội vụ tỉnh Lạng Sơn năm 2014

Báo cáo kết quả tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2013 và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng cuôi năm 2013

Kế hoạch phát động phong trào thi đua đợt cao điểm từ nay đến hết năm 2013, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2013

Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945-28/8/2013) và 58 năm ngày truyền thống ngành Quản lý nhà nước về Tôn giáo (02/8/1955-02/8/2013)

Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2013)

Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban công tác ngành nội vụ Quý I, năm 2013 và nhiệm vụ công tác Quý II, năm 2013

Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 2/2013 và nhiệm vụ công tác tháng 3/2013

Thông báo Kết luận Hội nghị triển khai công tác ngành nội vụ tỉnh Lạng Sơn năm 2013

Báo cáo tổng kết công tác nội vụ năm 2012, kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2013

Kế hoạch triển khai chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với lĩnh vực công tác ngành nội vụ tỉnh Lạng Sơn năm 2013

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban đánh giá kết quả công tác và nhiệm vụ công tác tháng 12, năm 2012

Thông báo kết luận cuộc họp giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 9/2012 và nhiệm vụ công tác Quý IV, năm 2012

Thông báo kết quả Hội nghị giao ban ngành nội vụ năm 2012

Kế hoạch xây dựng đề án xác định vị trí việc làm, biên chế và cơ cấu công chức, viên chức theo ngạch đối với các phòng, tổ chức thuộc Sở Nội vụ

Báo cáo kết quả công tác Quý I năm 2012, kế hoạch, nhiệm vụ công tác Quý II năm 2012

Báo cáo tổng kết công tác nội vụ năm 2011, kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2012

Thông báo Kết luận Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 5/2012 và nhiệm vụ công tác tháng 6/2012

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác Quý I và nhiệm vụ công tác Quý II, năm 2012

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn