Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Công chức, viên chức
Về việc báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức và đăng ký chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức năm 2018

Về việc báo cáo số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và đăng ký chỉ tiêu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên năm 2018

Về việc báo cáo, thống kê số liệu theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Đề án Trung ương 7

Thông báo kết quả điểm thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III chuyên ngành Y tế năm 2017

Về việc báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Hướng dẫn về tổ chức đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã hàng năm

Thông báo nộp lệ phí thi; câu hỏi ôn tập; thời gian, địa điểm tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III chuyên ngành Y tế tỉnh Lạng Sơn năm 2017

Hướng dẫn về việc bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

Hướng dẫn về việc bổ nhiệm vào ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính

Thông báo nội dung tài liệu ôn tập cho các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III chuyên ngành Y tế năm 2017

Về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Về việc đăng ký bồi dưỡng kế toán viên, kế toán trưởng năm 2017

Về việc thông báo thời gian, địa điểm thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ do Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức năm 2017

Tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức năm 2017

Về việc trình tự, thủ tục cử CBCCVC đi đào tạo sau đại học; điều động, tiếp nhận công chức, viên chức và cấp thẻ CBCCVC tại SNV Lạng Sơn

Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng IV lên hạng III chuyên ngành y tế tỉnh Lạng Sơn năm 2017

Về việc thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo thạc sĩ do Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức tại tỉnh Lạng Sơn năm 2017

Hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2017

Về việc đăng ký đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kinh tế tại tỉnh Lạng Sơn năm 2017

Về việc đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức các chuyên ngành năm 2017

Về việc đăng ký bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ kế toán năm 2017

Về việc đăng ký các khóa bồi dưỡng đối với viên chức Biên tập viên, Phóng viên, Biên dịch viên và Đạo diễn truyền hình năm 2017

Về việc tổ chức thi thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2016-2017

Về việc sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính theo chỉ tiêu năm 2016

Về việc kết quả thi nâng ngạch và xác minh thông tin để bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính

Về kết quả tuyển dụng năm 2016 và xác định nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2017

Về việc thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học đợt 1 năm 2017 do Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức

Về việc Thông báo tuyển sinh đào tạo sau đại học trong nước và ngoài nước năm 2017

Về việc tổng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2016

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn