Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ đến thăm và có buổi làm việc với Sở Nội vụ khảo sát tình hình thực hiện Nghị định 92/2009/NĐ-CP “Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã”; Nghị định 29/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP; Nghị định 112/2011/NĐ-CP “Về công chức xã, phường, thị trấn”.

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017; triển khai văn bản số 155/CĐVC ngày 01/11/2016 của Công đoàn viên chức tỉnh Lạng Sơn về việc công đoàn tham gia xây dựng thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. Sáng ngày 17/01/2017, Sở Nội vụ và Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2016.

Thực hiện Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, ngày 18/01/2017, tại UBND huyện Văn Quan, Cụm thi đua các huyện, thành phố nội địa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ thi đua, khen thưởng năm 2017. Đồng chí Vy Thế Hồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Văn Quan (Đơn vị Cụm trưởng) chủ trì hội nghị ...

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn