Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Sáng 20/7/2016, tại Hội trường tầng 3, Nhà khách Tỉnh ủy, Sở Nội vụ phối hợp với Trường bồi dưỡng cán bộ tài chính thuộc Bộ Tài chính khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý kinh tế tài chính đối với cán bộ lãnh đạo cấp xã năm 2016.

Sáng  ngày 07 tháng 07 năm 2016, Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Lạng sơn tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn Lãnh đạo cấp phòng và tương đương, khóa 8 năm 2016.

Sáng 08/6/2016, tại Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc Bộ Nội vụ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức cấp xã năm 2016

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn