Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 24/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng năm 2016; Kế hoạch số 70/KH-SNV ngày 19/5/2016 của Sở Nội vụ về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, ngày 24/8/2016, Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn) tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 cho các đối tượng phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

Sáng ngày 18/8/2016, tại Hội trường Nhà khách Tỉnh ủy, Sở Nội vụ phối hợp với Học viện Cán bộ Quản lý xây dựng thuộc Bộ Xây dựng khai mạc tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước về Xây dựng cho công chức cấp xã năm 2016.

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 24/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng năm 2016; Kế hoạch số 70/KH-SNV ngày 19/5/2016 của Sở Nội vụ về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, ngày 12/8/2016, Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn) tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 cho đối tượng là công chức, viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các huyện thành phố (Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo và một số xã, phường thị trấn đảm nhiệm vai trò Trưởng cụm thi đua năm 2016) và trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn