Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Dự báo thời tiết
Lạng Sơn
Hà nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, phát hiện kịp thời các gương điển hình tiên tiến qua thực hiện các phong trào thi đua để kịp thời biểu dương, khen thưởng cũng như kịp thời phản ánh những mặt còn hạn chế, tiêu cực trong TĐKT, Sáng ngày 05 tháng 02 năm 2015, tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, đã diễn ra Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Sở Nội vụ và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước năm 2015
Thông báo mời hợp của UBND tỉnh Lạng Sơn
Xem tiếp
Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Lạng Sơn
Xem tiếp

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn