Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Dự báo thời tiết
Lạng Sơn23
Hà nội 26
Đà Nẵng25
Hồ Chí Minh26

Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TĐTN, ngày 23/05/2014 của Ban chấp hành đoàn khối các cơ quan tình Lạng Sơn về kế hoạch tổ chức chiến dịch mùa hè xanh năm 2014; Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Ngày 24/8/2014, Chi đoàn Sở Nội vụ phối hợp với các Chi đoàn: Sở Xây dựng, Liên đoàn Lao động tỉnh, Viễn thông Lạng Sơn tổ chức hoạt động tình nguyện tại xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn.
Thông báo mời hợp của UBND tỉnh Lạng Sơn

 • Giấy mời họp xem xét tình hình triển khai thực hiện dự án Thiên Sơn Phật Chỉ tại khu du lịch Mẫu Sơn xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình (290/GM-UBND ngày 30/10/2014).
 • Giấy mời họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh (289/GM-UBND ngày 30/10/2014).
 • Giấy mời họp Rà soát danh mục, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2015 (288/GM-UBND ngày 29/10/2014).
 • Giấy mời họp Hội đồng xét tuyển đào tạo nguồn nhân lực năm 2014 (287/GM-UBND ngày 28/10/2014).
 • Giấy mời họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2014 (kỳ 2) (ngày 30 tháng 10 năm 2014) (286/GM-UBND ngày 27/10/2014).
 • Giấy mời xem xét Dự thảo các quyết định của UBND tỉnh thi hành Luật đất đai 2013 (285/GM-UBND ngày 24/10/2014).
 • giấy mời Lễ ra mắt Quỹ Bão lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lạng Sơn (284/GM-UBND ngày 23/10/2014).
 • Giấy mời Dự Hội nghị tổng kết sản xuất vụ Đông Xuân năm 2013 - 2014 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2014 - 2015 (283/GM-UBND ngày 23/10/2014).
 • Giấy mơời họp xem xét cử cán bộ, công chức tham gia khóa đào tạo ngắn hạn tại Hàn Quốc (281/GM-UBND ngày 23/10/2014).
 • Giấy mời kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới tại huyện Chi Lăng (280/GM-UBND ngày 20/10/2014).
 • Xem tiếp
  Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Lạng Sơn

 • Điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (1150/UBND-KTN, ngày 30/10/2014).
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch về điều chỉnh vị trí lập Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu hành chính thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc (258/TB-UBND, ngày 30/10/2014).
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch để xem xét quy mô dự án Cải tạo đơn nguyên 3 tầng phía Đông nhà Liên Cơ (257/TB-UBND, ngày 30/10/2014).
 • Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch về công tác quản lý, sử dụng và cho thuê căn hộ tại Khu chung cư Khòn Lải (256/TB-UBND, ngày 30/10/2014).
 • Triển khai thực hiện Quyết định số 2657/QĐ-BTP ngày 03/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (2865/VP-PC, ngày 29/10/2014).
 • Giải trình việc đầu tư đường thị trấn Cao Lộc - Ba Sơn bằng nguồn vốn Dự án WB3 (2864/VP-KTN, ngày 29/10/2014).
 • Triển khai hỗ trợ gạo cho học sinh theo Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg học kỳ I năm học 2014-2015 (2863/VP-KTTH, ngày 29/10/2014).
 • Về việc dự kiến hế hoạch đầu tư nguồn NSNN năm 2015 (2859/VP-KTN, ngày 29/10/2014).
 • Báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất dự án mới sử dụng vốn ODA của Chính phủ Đức (2857/VP-KTN,ngày 29/10/2014).
 • Thực hiện nội dung Công văn số 3646/BCA-A81 của Bộ Công an (2854/VP-NC, ngày 29/10/2014).
 • Xem tiếp

  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

  Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn