Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Dự báo thời tiết
Lạng Sơn25
Hà nội 24
Đà Nẵng25
Hồ Chí Minh30

Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TĐTN, ngày 23/05/2014 của Ban chấp hành đoàn khối các cơ quan tình Lạng Sơn về kế hoạch tổ chức chiến dịch mùa hè xanh năm 2014; Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Ngày 24/8/2014, Chi đoàn Sở Nội vụ phối hợp với các Chi đoàn: Sở Xây dựng, Liên đoàn Lao động tỉnh, Viễn thông Lạng Sơn tổ chức hoạt động tình nguyện tại xã Quỳnh Sơn, huyện Bắc Sơn.
Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Lạng Sơn

 • Sửa chữa trụ sở Ban quản lý Khu du lịch tại núi Mẫu Sơn (3093/VP-KTN, ngày 20/11/2014).
 • Tăng cường công tác quản lý, bình ổn giá trên địa bàn (1228/UBND-KTTH, ngày 20/11/2014).
 • Phòng bệnh cho gia súc gia cầm (1227/UBND-KTN, ngày 20/11/2014).
 • Về việc thực hiện chi trả bồi thường dự án Thoát nước, ngăn lũ thị trấn Đồng Đăng (1226/UBND-KTN, ngày 20/11/2014).
 • Bổ sung khối lượng, công việc Hệ thống xử lý nước rỉ rác GĐ 2 Bãi xử lý rác thải Tân Lang (1225/UBND-KTN, ngày 19/11/2014).
 • Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thẩm định bảng giá đất, định giá đất cụ thể của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất (3083/VP-KTTH, ngày 20/11/2014).
 • Về việc rà soát, bổ sung và dự kiến kế hoạch vốn TPCP (3081/VP-KTN, ngày 19/11/2014).
 • Về việc thu hồi mã số TNTX thực phẩm đông lạnh của doanh nghiệp (3074/VP-KTTH, ngày 19/11/2014).
 • Thẩm định nội dung Kế hoạch thực hiện Đề án kiên cố hoá trường lớp hoc và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014-2015 lộ trình đến năm 2020 (3073/VP-KTN, ngày 19/11/2014).
 • Góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chính sách sử dụng trọng dụng cá nhân hoạt động KHCN (3072/VP-KTN, ngày 19/11/2014).
 • Xem tiếp

  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

  Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn