Sở ban ngành, huyện thị
Liên kết Websites

Sáng ngày 08/9/2016, tại Hội trường Nhà khách A1 tỉnh Lạng Sơn, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Nghiệp vụ công tác tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức lớp bồi dưỡng công tác tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo của các xã, phường, thị trấn có tín đồ tôn giáo năm 2016.

Sáng ngày 30/8/2016, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn, Sở Nội vụ phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc Bộ Nội vụ tổ chức khóa bồi dưỡng về Hội nhập Quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

Thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 24/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng năm 2016; Kế hoạch số 70/KH-SNV ngày 19/5/2016 của Sở Nội vụ về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, ngày 24/8/2016, Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lạng Sơn) tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 cho các đối tượng phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh.

Thông báo mời hợp của UBND tỉnh Lạng Sơn

 • Giấy mời Họp triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niệm 185 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn (238/GM-UBND ngày 23/9/2016).
 • Giấy mời Họp Hội đồng xét sơ tuyển học sinh đi đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lạng Sơn năm 2016 (237/GM-UBND ngày 21/9/2016).
 • Giấy mời Hội nghị phổ biến triển khai Luật Phòng, chống khủng bố và văn bản pháp lý có liên quan (236/GM-UBND ngày 20/9/2016).
 • Giấy mời Dư họp về công tác xây dựng, phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 (235/GM-UBND ngày 19/9/2016).
 • Giấy mời v/v thống nhất Quy chế hoạt động và nhiệm vụ các ủy viên trong Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 62-NQ/TU ngày 29/5/2013 về tiếp tục xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2020 (234/GM-UBND ngày 19/9/2016).
 • Giấy mời Dư họp về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (233/GM-UBND ngày 19/9/2016).
 • Giấy mời Dự làm việc với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn (232/GM-UBND ngày 19/9/2016).
 • Giấy mời Dự họp xem xét đề nghị thực hiện dự án đầu tư Trung tâm dịch vụ Thương mại Logistics Asean - Hồ Nam (231/GM-UBND ngày 19/9/2016).
 • Xem tiếp

  TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LẠNG SƠN

  Địa chỉ: Số 4 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

  Điện thoại: (025) 3.812.110; Fax: (025) 3.812.498; Email: sonoivu@langson.gov.vn

  Thiết kế và xây dựng: Công ty Cổ phần Công nghệ Bình Minh www.binhminh.com.vn