Triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân

Thứ Ba, 27/11/2012 - 15:45

             Ngày 26/11/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg về việc triển khai Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân.

            Hưởng ứng lời kêu gọi “Vệ sinh yêu nước” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 730/QĐ-TTg về việc lấy ngày 2/7 hàng năm là Ngày Vệ sinh yêu nước nhằm nâng cao sức khỏe nhân dân trên phạm vi cả nước, kêu gọi toàn dân tích cực tham gia các hoạt động vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh và cải thiện sức khỏe. Để phong trào được thực hiện có hiệu quả và duy trì bền vững, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

Thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành, mỗi đơn vị, mỗi người dân. Phong trào cần được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của mọi người dân nhất là trên địa bàn xã, phường, thị trấn, quận, huyện.            

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện về chỉ đạo, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Phong trào trên toàn địa phương, chỉ đạo tất cả các cấp, các ngành phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc tại địa phương phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm huy động toàn thể người dân tham gia thực hiện Phong trào; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khơi dậy ý thức, trách nhiệm của nhân dân tham gia giải quyết tốt các vấn đề vệ sinh liên quan tới sức khỏe như vệ sinh để phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm; chỉ đạo các cơ quan truyền thông tại địa phương thực hiện tốt việc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn thể người dân về vệ sinh nâng cao sức khỏe, bảo đảm Phong trào được thực hiện một cách sâu rộng, bền vững; tăng cường đầu tư, huy động từ các nguồn lực để thực hiện Phong trào trên cơ sở đầu tư của nhà nước; trong quá trình triển khai thực hiện phải tiến hành kiểm tra giám sát một cách thường xuyên, thực hiện việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và đưa ra những bài học, những mô hình, sáng kiến hay để nhân rộng...   

Bộ Y tế là cơ quan đầu mối phối hợp với các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch liên ngành và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện, hằng năm tổ chức phát động chiến dịch hưởng ứng Ngày Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân – Ngày 02/7 theo các chủ đề ưu tiên giải quyết những vấn đề cấp thiết về vệ sinh liên quan đến sức khỏe... 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo triển khai nhằm bảo đảm đạt được các mục tiêu liên quan đến vệ sinh nâng cao sức khỏe của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề vệ sinh liên quan tới ô nhiễm môi trường. Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân tại các đô thị. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì nghiên cứu, bổ sung, lồng ghép nội dung giảng dạy về vệ sinh trong nhà trường cho phù hợp với từng cấp học...          

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, bổ sung các tiêu chí về vệ sinh yêu nước và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh truyền hình, các hoạt động thông tin cơ sở, hệ thống truyền thanh ở xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền vận động để mọi người dân trong cả nước tích cực tham gia các hoạt động của Phong trào.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí kinh phí tạo điều kiện cho Bộ Y tế, các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và địa phương tiến hành triển khai các hoạt động của Phong trào./.

                                                                            Lô Thùy Linh

                                                                Sở Thông tin và Truyền thông

BẢN ĐỒ TỈNH LẠNG SƠN

LIÊN KẾT WEBSITES
THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

web stats

HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRỰC TUYẾN

0253.818.657              0918210111

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (0205) 3.812.959; Fax: (0205) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn