Skip to main content

THÔNG BÁO

Submitted by on 7 September 2018

THÔNG BÁO ĐỐI THOẠI DOANH NGHIỆP

VỚI CHÍNH QUYỀN TỈNH NĂM 2018

________________

           

Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 05/9/2018 của UBND tỉnh về tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp với chính quyền tỉnh năm 2018;  

Nhằm tiếp nhận được các ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, HTX trên nhiều kênh thông tin để có các giải pháp tháo gỡ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, HTX hoạt động kinh doanh có hiệu quả; Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chủ trì cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức buổi đối thoại với các doanh nghiệp, Hợp tác xã hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn đề nghị:

(1) Quý doanh nghiệp, Hợp tác xã gửi các kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn để tổng hợp, chuẩn bị nội dung đối thoại tại Hội nghị.

(2) Mời Quý doanh nghiệp, HTX tham dự Hội nghị đối thoại doanh nghiệp với chính quyền tỉnh năm 2018.

- Thời gian: 01 buổi, từ 8h00’-11h30’, dự kiến ngày 27/9/2018 (thời gian cụ thể theo Giấy mời)

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 2, trụ sở HĐND-UBND tỉnh.

(3) Quý doanh nghiệp, HTX gửi ý kiến, kiến nghị và đăng ký đại biểu tham dự Hội nghị bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 17/9/2018. Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Lạng Sơn (địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) hoặc gửi qua email: phongdkkdls@gmail.com

Rất mong nhận được thông tin và đón tiếp Quý doanh nghiệp, HTX.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Bà Vy Thúy Nga, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, số điện thoại: 02053 812 488; Di động: 0983 260 168  

_________________