Skip to main content

Lịch công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tháng 3.2020

Submitted by Ban biên tập Cổng on 1 September 2019

Ngày tháng năm

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu

Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Nguyễn Long Hải

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí Dương Xuân Huyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

01/03/2020

(Chủ nhật)

 

 

 

 

Thứ Hai

02/03/2020

Sáng: 7h30-8h30: Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

- 8h40: Họp giao ban  Lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều: Họp thẩm định Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn km3-km18 Quốc lộ 4B

Sáng: 7h30-8h30: Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

- 8h40: Họp giao ban  Lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 7h30-8h30: Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

- 8h40: Họp giao ban  Lãnh đạo UBND tỉnh Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: 7h30-8h30: Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

- 8h40: Họp giao ban  Lãnh đạo UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

03/03/2020

Sáng: Họp chuyên đề công tác giải phóng mặt bằng tháng 02/2020.

Chiều: Họp Ban Chỉ đạo Phòng chống bệnh Covid-19

Sáng: Họp xem xét phương án giá khởi điểm đấu giá khu đất khối 8 phường Đông Kinh (Cty Phú Thái)

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Họp Ban Chỉ đạo Phòng chống bệnh Covid-19

Thứ Tư

04/03/2020

Sáng: Kiểm tra dự án Hồ chứa nước Bản Lải, giai đoạn 1

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Họp Ban Chỉ đạo thu Ngân sách nhà nước tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc với lãnh đạo Sở GD&ĐT 

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Thứ Năm

05/03/2020

 

Sáng: Dự kiến họp công bố kết luận của Thanh tra Chính phủ

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến họp công bố kết luận của Thanh tra Chính phủ

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

06/03/2020

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Tổ chức đối thoại giải quyết khiếu nại     (vụ việc khiếu nại của Nguyễn Hoàng Trang)

Sáng: Họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TU ngày 18/6/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng:  Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại Văn phòng Chính phủ

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

07,08/03/2020

(Thứ bảy,CN)

 

 

 

 

Thứ Hai

09/03/2020

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự Hội nghị trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2019

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

10/03/2020

Sáng: Dự kiến họp Ban chỉ đạo Chương trình mục
tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến Họp chuyên đề về tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

11/03/2020

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Thứ Năm

12/03/2020

Sáng: Dự kiến họp tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 Hội đồng quản lý Quỹ BVMT

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến Họp hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thứ Sáu

13/03/2020

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch các Phó Chủ tịch  UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch các Phó Chủ tịch  UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch các Phó Chủ tịch  UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch các Phó Chủ tịch  UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

14,15/03/2020

(Thứ bảy,CN)

 

 

 

 

Thứ Hai

16/03/2020

Tiếp công dân định kỳ tháng 03/2020

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

17/03/2020

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

18/03/2020

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3

 

Thứ Năm

19/03/2020

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến kiểm tra một số công trình trường, lớp học tại Lộc Bình

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Thứ Sáu

20/03/2020

Sáng: Dự kiến kiểm tra Dự án LRAMP - Công trình Đường Minh Sơn - Đô Lương

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

21,22/03/2020

(Thứ bảy,CN)

 

 

Sáng 21/3: Chỉ đạo kỳ thi nâng ngạch Chuyên viên chính

Sáng 22/3: Dự kiến Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2020

 

Thứ Hai

23/03/2020

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

24/03/2020

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, kỳ thứ 53

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, kỳ thứ 53

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, kỳ thứ 53

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, kỳ thứ 53

Thứ Tư

25/03/2020

Sáng: Họp Ban chỉ đạo dự án trọng điểm năm 2020

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến kiểm tra công trình trường lớp học và xã đặc biệt khó khăn đăng ký về đích nông thôn mới năm 2020 tại Bình Gia

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Thứ Năm

26/03/2020

Sáng: Dự kiến họp chuyên đề GPMB tháng 3/2020

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

 

Thứ Sáu

27/03/2020

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch các Phó Chủ tịch  UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch các Phó Chủ tịch  UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch các Phó Chủ tịch  UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Sáng: Dự kiến họp Chủ tịch các Phó Chủ tịch  UBND tỉnh

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

28,29/03/2020

(Thứ bảy,CN)

 

 

 

 

Thứ Hai

30/03/2020

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan tại cơ quan

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến họp sơ kết Quý 1 Ban Chỉ đạo 389 tỉnh

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc với UBND TP Lạng Sơn về một số nội dung xây dựng Đô thị thông minh và xã hội hóa giáo dục

Sáng: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch

Chiều: Dự kiến làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

31/03/2020

Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19

Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19

Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19

Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 19