Skip to main content

Phiên họp tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn

Ngày 02/6/2011 UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Phiên họp tháng 6 năm 2011, đ/c Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tham dự họp có các đ/c là thành viên UBND tỉnh; đ/c Trương Hùng Anh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sơr, Ban, ngành liên quan, chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn...

 

 


   Cuộc họp đã nghe và thảo luận thống nhất các vấn đề quan trọng sau:

   Sở Kế hoạch và Đầu tư trình: Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2011 ; Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, dự kiến kế hoạch điều chỉnh 6 tháng cuối năm 2011 ; Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2011 ; Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011-2015.

 Sở Tài chính trình: Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, mục tiêu 6 tháng cuối năm 2011 ; Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán một số khoản thu, chi ngân sách địa phương năm 2011 ; Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015.

 Sở Công Thương trình: Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng Thương mại tỉnh Lạng Sơn trên tuyến hành lang kinh tế Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình: Đề án phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh giai đoạn 2011 – 2015;  Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà văn hóa, sân chơi, bãi tập thôn, bản, khối phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình:  Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Chính sách hỗ trợ xử lý rủi do trong công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011- 2016.

S Giao thông vận tải trình:  Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 – 2015 (theo Kết luận số 04-KL/TU ngày 07/01/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ) ;  Báo cáo về phương án Quy hoạch các điểm đấu nối giữa các đường ngang, đường gom với đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn trên địa bàn tỉnh.

 S Nội vụ trình: Tờ trình về việc xác định Hội có tính chất đặc thù;

 Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh trình: Báo các đề xuất kế hoạch sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2015.

                                                                            Hoàng Văn Đồng

                                                                   Sở Thông tin và Truyền thông