Skip to main content

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII sẽ bắt đầu từ 21/7

            Ngày 1/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 40, thảo luận và cho ý kiến về nội dung, chương trình Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII.

 

 

   

              Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp


Theo đó, UBTVQH thống nhất dự kiến chương trình và nội dung Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII, trong đó tập trung chủ yếu cho công tác xem xét nhân sự và quyết định một số vấn đề quan trọng khác về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2011, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009…

Các ý kiến thảo luận đều cho rằng, việc xây dựng nội dung dự kiến chương trình Kỳ họp cần hợp lý, phù hợp với thực tế và thuận lợi cho các đại biểu mới lần đầu tiên tham dự Kỳ họp Quốc hội để việc tham gia thảo luận, góp ý kiến  có chất lượng, hiệu quả nhất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ việc chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp cần thấu đáo, kỹ càng, đặc biệt tập trung làm thật tốt công tác tổ chức nhân sự Quốc hội Khóa XIII, bởi đây là nhiệm vụ then chốt đảm bảo chất lượng hoạt động của cả khóa Quốc hội Khóa XIII; các nhiệm vụ về phát triển KT – XH, xây dựng pháp luật cũng phải thảo luận cặn kẽ, cho ý kiến cụ thể.

Về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Tổng Bí  thư, Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo cần tập trung vào các nội dung về báo cáo kết quả cuộc bầu cử để có những phân tích, đánh giá khách quan về cuộc bầu cử, sớm có báo cáo về tình hình KT-XH, về cơ cấu Chính phủ khóa mới để các Ủy ban của Quốc hội tiến hành thẩm tra, cho ý kiến. Giao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sớm hoàn thành báo cáo về kiến nghị cử tri để Ban Dân nguyện của UBTVQH cùng trao đổi, thảo luận.

Theo dự kiến chương trình, Kỳ  họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII sẽ diễn từ ngày 21/7-5/8/2011.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, bầu Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao,phê chuẩn các thành viên Chính phủ…

Theo chinhphu.vn