Skip to main content

Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2011

            Thực hiện Quyết định số 690/QĐ-UBND ngày 29/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Ban Tổ chức các Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015. Ngày  01/6/2011, Ban tổ chức đã ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2011.

Mục đích cuộc thi này nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy khả năng tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, qua đó giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo; Tôn vinh các tập thể, cá nhân có giải pháp, công trình mang tính sáng tạo, hữu ích, có khả năng áp dụng rộng rãi vào đời sống, sản xuất và đem lại hiệu quả cao; Xét tuyển những giải pháp, công trình xuất sắc để tham dự Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 7 năm 2011…

Nội dung thi gồm: Đồ dùng dành cho học tập, phần mềm tin học, đồ chơi trẻ em và đồ dùng phục vụ giải trí, các dụng cụ sinh hoạt gia đình, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Thời gian sơ tuyển và nhận bài thi từ ngày 25/5/2011, tổng kết trao giải dự kiến vào ngày 12/7/2011. 

 

                                                          Lý Hồng Hải

                                                           Sở Thông tin và Truyền thông