Skip to main content

Tổ chức tuyên truyền tham gia “Bầu chọn Vịnh Hạ Long là Kỳ quan thiên nhiên thế giới”

Với mục đích tuyên truyền, quảng bá tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tham gia bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là một trong 07 kỳ quan thiên nhiên thế giới; Tập trung chiến dịch bầu chọn sâu rộng để Vịnh Hạ Long trở thành một trong 07 kỳ quan thiên nhiên thế giới.

 Ngày 28/4/2011 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã có Kế hoạch số 380/KH-SVHTTDL về Kế hoạch tổ chức tuyên truyền tham gia “Bầu chọn Vịnh Hạ Long là Kỳ quan thiên nhiên thế giới”, đồng thời chỉ đạo tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, bầu chọn và phát phiếu bầu chọn tại cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ du lịch và người dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, trong Quý II, Quý III và tháng 10/2011 sẽ tiến hành tuyên truyền bầu chọn trên địa bàn toàn tỉnh bằng nhiều hình thức như: Treo pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, diễu hành, biểu diễn nghệ thuật giới thiệu về vịnh Hạ Long, thông qua các công ty du lịch tuyên truyền đến khách du lịch trong nước và nước ngoài, phối hợp với cơ quan báo chí, đăng tải các tin, bài, phóng sự tuyên truyền bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là một trong 07 kỳ quan thiên nhiên thế giới. Với khẩu hiệu “Mỗi người lao động trong ngành du lịch, mỗi khách du lịch góp một phiếu bầu cho Vịnh Hạ Long”, “Hãy tham gia bầu chọn cho Vịnh Hạ Long là Kỳ quan thiên nhiên thế giới”.

Các tập thể, cá nhân tham gia bầu chọn bằng 02 cách: Bầu chọn qua phiếu theo mẫu của của Tổng cục Du lịch Việt Nam hoặc thông qua trang website www.natural7wonders.com .

 

 

                                                                                Thân Thị Thanh

                                                            Sở Thông tin và truyền thông