Skip to main content

Phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đợi I năm 2011

Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 28/6/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tăng cường lãnh đạo công tác xóa nhà ở dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn; Lập thành tích chào mừng 36 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2011); 121 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2011); Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Ngày 20/4/2011, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lạng Sơn đã có Công văn số 331/CV-BVĐ về việc phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo đợt 1 năm 2011”.

Với tinh thần tự nguyện và khả năng quyên góp ủng hộ cao nhất, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lạng Sơn vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các sở, ban, ngành, các tổ chức thành viên, các doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, tổ chức nhân đạo từ thiện, các nhà hảo tâm… tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” chủ động phối hợp tuyên truyền và tổ chức vận động quyên góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” bằng nhiều hình thức thiết thực để đạt hiệu quả cao.  Đồng thời, huy động mọi nguồn lực của toàn xã hội và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh, chăm lo giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo góp phần đẩy nhanh sự nghiệp giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững của đất nước góp phần tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thời kỳ mới. Thực hiện tốt có hiệu quả Đề án của UBND tỉnh Lạng Sơn thực hiện Quyết định 167/CP/2008 của Chính phủ về hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn 2009-2013 của tỉnh Lạng Sơn.

Mọi đóng góp được thông qua hai hình thức:

- Đối với cấp tỉnh nộp tiền ủng hộ vào tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Lạng Sơn số 942-07-00-00007 tại Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Uỷ ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, số điện thoại 025.3 812.209 hoặc 025.3 812.096.

- Đối với cấp huyện, thành phố số tiền vận động ủng hộ được nộp vào tài khoản Quỹ “Vì người nghèo” các huyện, thành phố hoặc liên hệ ủng hộ trực tiếp tại Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố.

Theo đó, đợt 1 sẽ bắt đầu từ 30/4/2011 đến 30/5/2011.

 

                                                                Thân Thị Thanh

                                                          Trung Tâm CNTT và TT