Skip to main content

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 21/02/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn, kế hoạch lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn làm việc với các ngành, lĩnh vực thuộc khối văn hóa - xã hội về việc triển khai nhiệm vụ năm 2011, sáng ngày 21/4/2011 đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông, tham gia đoàn có lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Laođộng, Thương binh và xã hội, Bảo hiểm XH tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh…

Tại buổi làm việc Đoàn đã nghe đ/c Hoàng văn Đồng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trình bày báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của ngành Thông tin và truyền thông từ khi thành lập đến nay; phương hướng nhiệm vụ năm 2011 của ngành Thông tin và Truyền thông, theo đó:

Sở Thông tin và Truyền thông được thành lập và đi vào hoạt động từ 01/4/2008 trên cơ sở sát nhập Sở Bưu chính Viễn thông (thành lập từ tháng 9 năm 2006) và bộ phận quản lý Báo chí Xuất bản chuyển từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sang; Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn; có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về: báo chí, xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, uỷ quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ TTTT.

 


Tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan đến thời điểm 01/4/201147 người, trong đó: Thạc sỹ: 01 người; Đại học: 39 người; Cao đẳng: 01 người; trung cấp: 01; Công nhân kỹ thuật: 01 người (lái xe); Lao động phổ thông: 04 người (02 bảo vệ, 02 tạp vụ).

Sau hơn 04 năm đi vào hoạt động đến nay về cơ bản Sở TTTT đã ổn định tổ chức và từng bước thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ được giao.

Cơ sở vật chất và trang thiết bị đã được đầu tư đảm bảo các điều kiện cần thiết cho Sở làm việc bình thường. Đã đầu tư xây dựng trụ sở mới (1.500 m2 sàn), trên diện tích đất 2.176 m2, có Hội trường 160 chỗ ngồi, 01 phòng họp giao ban trực tuyến 50 chỗ ngồi, có nhà thi đấu cầu lông; các lãnh đạo Sở và trưởng phòng, phụ trách phòng đều có máy tính xách tay và máy tính để bàn, mỗi cán bộ, công chức, viên chức đều có máy vi tính để bàn, có đội ngũ cán bộ trẻ 40/47 người có trình độ đại học trở lên…

 Công tác quản lý nhà nước của Sở TTTT tỉnh Lạng Sơn trong những năm qua:

1. Tham mưu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt: Quy hoạch phát triển Bưu chính Viễn thông; Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin; Quy hoạch phát triển Báo chí, Xuất bản tỉnh Lạng Sơn đến năm 2015 và tầm nhìn năm 2020; Quy chế phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn, Quy chế hoạt động Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn, Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, CNTT, Quy định giờ mở cửa, đóng cửa của các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Quy định chế độ nhận bút của cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh…

2. Xây dựng các Đề án, Quy chế thành lập Chi bộ, Cơ quan, Công đoàn, Chi đoàn, Câu lạc bộ Văn hóa, thể thao của Sở Thông tin và truyền thông.  Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ ngành...

3. Xây dựng kế hoạch TTTT hàng năm, 5 năm, các kế hoạch từng ngành, lĩnh vực. Riêng kế hoạch tuyên truyền, mỗi năm xây dựng trên 20 kế hoạch để chỉ đạo các cơ quan Báo chí trên địa bàn, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh, truyền hình các huyện, thành phố tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng...

4. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội Báo Xuân Xứ Lạng hàng năm và giao ban báo chí hàng tháng; Thẩm định, cấp giấy phép xuất bản Bản tin và giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho các cơ quan, đơn vị; lập danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

5. Sở Thông tin và Truyền thông (cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định các dự án Công nghệ thông tin của tỉnh) đã chủ trì tổ chức thẩm định và tham gia thẩm định nhiều dự án được UBND tỉnh phê duyệt và được triển khai đầu tư đạt hiệu quả.

6. Triển khai Dự án Văn phòng điện tử các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 31đơn vị Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thành phố.

7. Thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích cho các doanh nghiệp hàng năm kịp thời và đảm bảo đúng quy định.

8. Duy trì hoạt động và đầu tư nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn, biên tập, thu thập thông tin đưa hàng nghìn tin trên Cổng TTĐT của tỉnh.

9. Chỉ đạo các đơn vị doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên địa bàn xây dựng và quản lý khai thác có hiệu quả cơ sở hạ tầng thông tin, đảm bảo thông tin, liên lạc thông suốt góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và phục vụ đời sống của nhân dân.

10. Thanh tra, kiểm tra diện rộng 122 Đại lý Internet và cửa hàng đăng ký thuê bao di động trả trước; thanh tra 6 doanh nghiệp Viễn thông về sự phù hợp chất lượng của các trạm BTS; Chỉ đạo giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.

Về phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 của ngành thông tin và truyền thông:

 1. Công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và các văn bản mới ban hành của nhà nước, chính quyền địa phương đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan. - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo kế hoạch.

- Quan tâm công tác giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết trong cơ quan, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu giao ước thi đua. Hoàn thành tốt nhiệm vụ Cụm trưởng thi đua khối văn hóa – xã hội của tỉnh.

2. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý của Sở; của Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông trực thuộc Sở và bộ phận chuyên trách thông tin - truyền thông của Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

- Chỉ đạo tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kịp thời biểu dương người tốt việc tốt, các nhân tố mới; Tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các tệ nạn xã hội, các hiện tượng tiêu cực, các hủ tục lạc hậu…trọng tâm tuyên truyền về cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội  khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016; về Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; về các hoạt động của Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo điều hành phát triển kế hoạch kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2011

- Thường xuyên làm việc với các sở, ngành, huyện, thành phố về công tác Thông tin và truyền thông, về duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử, thư điện tử, văn phòng điện tử, điện tử một cửa, truyền hình trực tuyến, mã nguồn mở, chữ ký số, ứng dụng CNTT tại các cơ quan nhà nước và các DN

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ và kiến thức quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông; Tổng kết công tác điều tra thống kê dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn năm 2010 trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo, phối hợp với các doanh nghiệp trong lĩnh vực Bưu chính viễn thông tiến hành rà soát và xây dựng phương án triển khai để đạt tiêu chí nông thôn mới (Bộ tiêu chí Bưu điện) đối với các xã chưa đạt mục tiêu.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011, với mục tiêu: Phát triển nhanh, bền vững và nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính, viễn thông; Tăng đầu tư và khai thác có hiệu quả hạ tầng kỹ thuật bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên mọi lĩnh vực, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị định 11/NĐ-CP của Chính phủ và các Kế hoạch triển khai thực hiện của UBND tỉnh...Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu:

+ Duy trì điểm phục vụ bưu chính, chuyển phát 270 điểm..

+ Phát hành báo chí: 6,8 triệu tờ/cuốn; Bưu phẩm: 1.300.000 cái/kg; Bưu kiện: 51.500 cái; Chuyển tiền đạt: 250.000 triệu đồng.

+ Tổng số trạm BTS trên địa bàn tỉnh đạt 1000 trạm;

            + Duy trì 100% số xã có điện thoại. Tổng số điện thoại trên địa bàn đạt: 985.000 máy. Trong đó: Số điện thoại cố định: 103.000 máy với mật độ 14,10 máy/100 dân; Số thuê bao di động trả sau: 92.000 máy; Số thuê bao di động trả trước: 790.000 máy.

+ Duy trì và phát triển trên 28.000 thuê bao Internet, trong đó thuê bao internet băng rộng hơn 22.000 thuê bao.

- Củng cố các loại hình báo chí đã được cấp phép hoạt động, từng bước mở rộng quy mô và phát triển theo hướng hiện đại hoá, sử dụng công nghệ cao; Nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức phản ánh của các loại hình báo chí. Khảo sát nắm tình hình và tổng hợp danh sách các điểm hoạt động kinh doanh In, phát hành xuất bản phẩm; Thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu:

+ Tổng số giờ phát thanh: 24.090 giờ; trong đó Chương trình địa phương: 1.606 giờ, thời lượng phát bằng tiếng dân tộc: 912 giờ;

+ Tổng số giờ phát sóng truyền hình: 24.450 giờ; trong đó Chương trình địa phương: 2.190 giờ;

+ Tỷ lệ hộ được nghe Đài tiếng nói Việt Nam: 100%

+ Tỷ lệ hộ được xem truyền hình: 90%.

+ Số báo phát hành trong năm là: 312 số, với số lượng 5.500 tờ/số.

+ Trang tin điện tử của Báo Lạng Sơn: 206 trang tin.

+ Triển khai thực hiện các dự án Đưa thông tin về cơ sở ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đưa dự án truyền hình trực tuyến giữa tỉnh với các huyện, thành phố đi vào hoạt động có hiệu quả.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên mọi lĩnh vực, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn mạng; Đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra, tuyên truyền phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin.

+ Tiếp tục thực hiện Nâng cấp Cổng thông tin điện tử của tỉnh giai đoạn II; Nâng cấp mạng Lan, mạng WAN; Hoàn thành Dự án Đầu tư thiết bị truyền hình trực tuyến giữa tỉnh với các huyện thành phố phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, chính quyền trong tỉnh; Phát triển trung tâm tích hợp dữ liệu, xây dựng mạng chuyên dụng kết nối các cơ quan nhà nước các cấp, Sở ban ngành, các khu kinh tế...

+ Triển khai ứng dụng đồng bộ hệ thống văn phòng điện tử; Nâng cấp hệ thông tin quản lý văn bản và điều hành; Xây dựng hệ chương trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo...

+ Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Trọng tâm là việc chấp hành các quy định của các Doanh nghiệp, các đại lý Internet, các cửa hàng thuê bao di động trả trước, sự phù hợp chất lượng các trạm BTS, kiểm soát tần số, thu nộp lệ phí tần số

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, tiến hành sơ kết, tổng kết công tác thực hiện kế hoạch phát triển thông tin và truyền thông trên địa bàn. Đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định của pháp luật. Từng bước triển khai việc quản lý chất lượng thiết bị và dịch vụ của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng.

Các đại biểu đã thảo luận làm rõ các vẫn đề Đoàn quan tâm; Kết luận buổi làm việc đồng chí Tô Hùng Khoa đã đánh giá cao những thành tích của ngành Thông tin và truyền thông, khẳng định vị trí vai trò của Sở Thông tin và truyền thông; tuy Sở mới thành lập nhưng đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất… các hoạt động của Sở đi vào nề nếp ngay từ đầu; Sở đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí yêu cầu ngành phối hợp tốt với các ngành trong tỉnh, chú ý công tác quy hoạch, kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp năm 2011 và những năm tiếp theo./.

                                                                                

                                                                 Hoàng văn Đồng

                                                         Sở Thông tin và Truyền thông