Skip to main content

Lạng Sơn tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của Chính phủ

Ngày 24/02/2011, tại điểm cầu Lạng Sơn, lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo một số Sở, Ban, Ngành của tỉnh Lạng Sơn tham dự Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến.
Hội nghị đã quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 23/02/2011của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giá điện, giá xăng dầu; Kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết…
 Theo đó một số giải pháp chủ yếu của Nghị quyết là: Thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, phối hợp hài hoà giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá để kiềm chế lạm phát; Thực hiện chính sách tài khoá thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước, phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước 7-8% so với dự toán ngân sách năm 2011; thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, sử dụng tiến kiệm năng lượng; điều chỉnh giá điện, xăng dầu gắn với hỗ trợ hộ nghèo; tăng cường bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền…
Các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm rõ các nội dung của từng giải pháp cụ thể theo ngành, lĩnh vực; Lãnh đạo UBND một số tỉnh tham gia ý kiến về những thuận lợi, khó khăn và biểu thị quyết tâm thực hiện Nghị quyết của Chính phủ tại các địa phương...
Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đã quán triệt tầm quan trọng và tính cấp thiết của Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 23/02/2011của Chính phủ; xác định trách nhiệm và quyết tâm của Chính phủ, của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và toàn dân…nhấn mạnh một số giải pháp cấp bách thực hiện đồng bộ trong thời gian tới như: Nhà nước cần phải điều hành, thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, điều hành và kiểm soát để đảm bảo tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2011 dưới 20%; kiềm chế lạm phát, giảm dần lãi suất và điều hành tỉ giá hối đoái linh hoạt, sử dụng các nguồn lực để kiềm chế tỉ giá ngoại hối; thực hiện chính sách tài khoá thắt chặt, thực hiện các kế hoạch tăng thu và tiết kiệm chi; các địa phương chủ động rà soát để cắt giảm những đầu tư chưa cần thiết; điều chỉnh giá điện và giá xăng dầu  theo cơ chế thị trường, tuy nhiên cần có chính sách hỗ trợ hộ nghèo hợp lý; Chú trọng công tác Thông tin và Tuyền thông để tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong cả hệ thống chính trị và trong toàn dân. Các địa phương cần chỉ đạo làm tốt công tác kiểm soát giá, tránh đầu cơ trục lợi nhất là các mặt hàng thiết yếu như gạo, thực phẩm, xăng dầu, thuốc chữa bệnh, sữa và chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm soát tốt công tác ngoại hối, công tác quản lý thị trường, chính sách xã hội...
          Sau hội nghị, đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành và sẽ có văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động rà soát nguồn vốn đầu tư, Sở Tài chính rà soát điều chỉnh tăng thu, giảm chi thường xuyên và các khoản chi chưa thật sự cần thiết theo tinh thần của Nghị quyết, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền để chỉ đạo Báo, Đài Phát thganh và Truyền hình, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Nghị quyết của Chính phủ. UBND tỉnh sẽ thực hiện giao ban hàng tháng và giao ban quý để đánh giá tình hình thực hiện các nội dung của Nghị quyết trên./.
 
                                                                                      Lê Hải Yến
                                                                    Sở Thông tin và Truyền thông