Skip to main content

Bộ TTTT hướng dẫn áp dụng biện pháp kỹ thuật để quản lý trò chơi trực tuyến tại đại lý Intern

Ngày 07/01/2011, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành công văn số 55/BTTTT-VT về việc hướng dẫn áp dụng biện pháp kỹ thuật để quản lý trò chơi trực tuyến tại địa lý Internet.
Theo đó, về thời gian ngừng dịch vụ trò chơi trực tuyến tại đại lý Internet, Bộ TT&TT quy định: Cửa hàng trò chơi điện tử phải cách các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200m trở lên và tổ chức, cá nhân kinh doanh trò chơi điện tử không được hoạt động sau 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau. Nghiên cấm việc cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến hoặc làm đại lý cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến tại Việt Nam khi chưa được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Bộ TT&TT yêu cầu trước ngày 30/3/2011 các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet (ISP) phải tiến hành việc chặn truy nhập đến các trò chơi trực tuyến từ các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng do ISP đang quản lý trong khoảng thời gian từ 10 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau. Kể từ ngày 30/3/2011, các Sở TT&TT chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong việcthực hiện ngừng cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến tại các đại lý Internet trên địa bàn và gửi báo cáo kết quả về BộTTTT.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở TT&TT và các doanh nghiệp phảm ánh kịp thời về Bộ TT&TT xem xét, giải quyết.
                                                                                      Sở TT&TT