Skip to main content

Hội nghị triển khai công tác Quốc phòng địa phương năm 2011

          Sáng ngày 22/02/2011 Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Quốc phòng địa phương năm 2011, đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội của tỉnh dự và kết luận Hội nghị; đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khai mạc và chủ trì cuộc họp.
          Thành phần họp có các đồng chí đại biểu Bộ Tư lệnh Quân khu I; thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo BCH Quân sự tỉnh; Lãnh đạo UBND, Ban CHQS các huyện, thành phố…
Khai mạc Hội nghị đồng chí Vy Văn Thành đã quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quốc phòng địa phương, trách nhiệm của các ngành, các cấp, các yêu cầu cần tập trung thảo luận thống nhất trong Hội nghị…
 
                                       Toàn cảnh Hội nghị
         
          
        Đồng chí Hoàng Công Hàm, Chỉ huy trưởng BCHQS tỉnh trình bày Báo cáo tổng kết công tác Quốc phòng địa phương năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011. Báo cáo nêu rõ: Năm 2010 tình hình chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh lạng Sơn ổn định; sau Đại hội Đảng các cấp, hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; kinh tế tăng trưởng 9,61%, thu ngân sách đạt 130% dự toán, các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh, quốc phòng được giữ vững, đời sống nhân dân được cải thiện, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, không có “điểm nóng” về an ninh trật tự. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, Tổ quốc dược duy trì, củng cố, phát triển. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm được tiến hành thường xuyên, liên tục, không để hình thành các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Làm tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ Quốc gia, công tác đối ngoại được tăng cường, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển…
          Về công tác tuyên truyền trong năm đã phát sóng trên kênh truyền hình của tỉnh 24 chuyên mục “Quốc phòng toàn dân” và 60 chuyên mục “Vì an ninh Sứ Lạng”; đăng tải 1.783 tin, bài, ảnh trên các phương tiện thông tin địa phương, phản ánh các hoạt động quốc phòng, an ninh và xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; tổ chức 235 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hơn 35 nghìn lượt người tham gia….Qua đó đã nâng cao được nhận thức, ý thức quốc phòng, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…
          Báo cáo nêu bật những kết quả năm 2010 về các mặt công tác quốc phòng, an ninh: quản lý nhà nước, giáo dục quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huấn luyện dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên, công tác tuyển quân, hoạt động của Ban CHQS các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị…
          Về phương hướng năm 2011, mục tiêu tập trung lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững mạnh toàn diện; Đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ, của các cấp, các ngành và toàn dân thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý có hiệu quả các tình huống không để bị động, bất ngờ. Với 8 nhiệm vụ và 8 giải pháp cụ thể, giao cho BCHQS các cấp, các ngành, đơn vị triển khai tổ chức thực hiện…
          Kết luận Hội nghị đồng chí Phùng Thanh Kiểm đã quán triệt tầm quan trọng của công tác quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; biểu dương những kết quả thành tích đã đạt được trong năm 2010; đồng thời yêu cầu các cấp ủy Đảng, Chính quyền đề cao trách nhiệm, làm tốt công tác quốc phòng, an ninh năm 2011, đặc biệt là công tác tuyên truyền sâu rộng về nhiệm vụ của công tác quốc phòng, an ninh các cấp, các ngành và toàn dân, nhằm nâng cao được nhận thức, ý thức quốc phòng, trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; quan tâm xây dựng lực lượng quốc phòng địa phương vững mạnh toàn diện, phải coi nhiệm vụ quốc phòng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, tạo điều kiện, tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2011 đã đề ra…
 
                                                            Hoàng Văn Đồng
                                                    Sở Thông tin và truyền thông