Skip to main content

UBND tỉnh họp trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ

         Ngày 17/2/2011, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan đã tham dự hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định 167/2008/QĐ-TTg, ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở. Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị sơ kết trực tuyến.
         
          Thực hiện Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, trong hai năm qua, các địa phương trên toàn quốc đã tổ chức hỗ trợ được 317.000 hộ nghèo về nhà ở với tổng kinh phí thực hiện hàng nghìn tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch. Riêng đối với Lạng Sơn trong 2 năm 2009-2010, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức hỗ trợ được cho 2.391 hộ, kinh phí trung ương hỗ trợ là 19,8 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 41% theo đề án được tỉnh phê duyệt và nguồn vốn vay hỗ trợ từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho các đối tượng được thụ hưởng theo Quyết định 167 là trên 10 tỷ đồng. Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở triển khai trong 2 năm qua đã bước đầu phát huy hiệu quả và có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, biên giới trên phạm vi toàn quốc.  
      Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị, các bộ, ngành trung ương cần phối hợp chặt chẽ, tham mưu kịp thời cho Chính phủ bố trí vốn cho chương trình trong năm 2011 và gắn với việc kiểm tra giám sát tại các địa phương, nhất là đối với các tỉnh có tỷ lệ thực hiện chương trình đạt thấp. Đối với các tỉnh, thành phố, cần chỉ đạo triển khai chương trình quyết liệt hơn, đồng thời xây dựng kế hoạch thống kê rà soát nhu cầu về nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới, báo cáo Chính phủ để có chính sách xử lý trong giai đoạn tiếp theo.
                                                                              
                                                                             Nguồn: baolangson