Skip to main content

Hội nghị triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XIII và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016

            Chiều ngày 16/02/2011 Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016, đồng chí Phùng Thanh Kiểm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 chủ trì cuộc họp...

Toàn cảnh Hội nghị

         
             Thành phần họp có các đồng chí thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 và thành viên Uỷ ban bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2011 – 2016; lãnh đạo các Ban của Đảng, HĐND, lãnh đạo các Đoàn thể; lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, lãnh đạo Công an, BCH Quân sự, BCH Biên phòng tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Toàn án nhân dân tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các huyện, thành phố; lãnh đạo các phòng: Nội vụ, Tài chính – Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin, Công an huyện, thành phố…
          Đồng chí Nguyễn Thế Tuy, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử của tỉnh đã quán triệt nội dung văn bản: Chỉ thị của Bộ Chính trị về Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 và Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh quán triệt nội dung Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử; nội dung cơ bản của luật bầu cử, kế hoạch bầu cử của Trung ương và của tỉnh. Đồng chí Dương Công Tùy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Đồng chí Nông Thị Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh giới thiệu về quy trình các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đồng chí Đỗ Đình Chiến, Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ban Chỉ đạo Bầu cử của tỉnh hưỡng dẫn Thông tư liên tịch và các văn bản liên quan đến cuộc bầu cử…
          Kết luận cuộc họp đồng chí Phùng Thanh Kiểm yêu cầu các cấp ủy Đảng, Chính quyền, MTTQ đề cao trách nhiêm, làm tốt các việc: Quán triệt ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; Tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội và HĐND các cấp, coi đây là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng sâu rộng trong Đảng, các cơ quan, đơn vị và nhân dân. Lãnh đạo lựa chọn, giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND đủ các tiêu chuẩn quy định, có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri; giải quyết kịp thời mọi vướng mắc và khiếu nại của công dân đối với các ứng cử viên; tạo điều kiện cơ sở vật chất và đảm bảo kinh phí cho cuộc bầu cử; tổ chức triển khai thắng lợi cuộc bầu cử, đồng thời phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2011 đã đề ra…
 
                                                            Hoàng Văn Đồng
                                                    Sở Thông tin và truyền thông