Skip to main content

Phiên họp tháng 2/2011 của UBND tỉnh

UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2011
Ngày 10/2/2011, UBND tỉnh đã triệu tập phiên họp tháng 2/2011 để nghe báo cáo tổng hợp tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Mão, thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.
Dự họp có các thành viên UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
 
 
                   Toàn cảnh phiên họp UBND tỉnh tháng 2 năm 2011
 
Nhìn chung trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, do có sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện đón Tết đúng với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thời tiết trong những ngày xuân thuận lợi, sự quan tâm, chăm lo của Chính phủ, địa phương đã tạo nên không khí phấn khởi đón Tết vui xuân của nhân dân. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, các hộ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào vùng sâu, vùng xa được quan tâm chăm lo, tạo điều kiện không để hộ dân nào thiếu đói trong dịp Tết. Công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết chu đáo, sức mua tăng, giá cả tương đối ổn định. Thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo, không để xảy ra những vụ việc phức tạp; các mục tiêu, địa bàn trọng yếu được bảo vệ tuyệt đối an toàn. Tình hình an ninh, trật tự và chủ quyền biên giới được đảm bảo; hoạt động đối ngoại, thăm hỏi chúc Tết các cơ quan, đơn vị đồng cấp với nước bạn Trung Quốc nhân dịp Tết cổ truyền được tăng cường, góp phần củng cố tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc…
Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, làm rõ thêm một số vấn đề, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả đã đạt được để mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết trong không khí đầm ấm, vui tươi. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, ngay sau Tết, các ngành, các cấp cần tập trung đẩy mạnh sản xuất vụ đông - xuân; chủ động hơn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương yêu cầu nhà thầu trở lại hoạt động bình thường, chủ động, tích cực hơn trong giải phóng mặt bằng, công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là đối với các công trình trọng điểm, công trình lớn; quyết liệt trong công tác thu ngân sách; đảm bảo các hoạt động trong mùa lễ hội diễn ra vui tươi, bổ ích, lành mạnh; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh, trật tự an toàn xã hội; chỉ đạo, điều hành đồng bộ hơn trên tất cả các lĩnh vực, trong đó xác định những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2011.
   Phiên họp tháng 2/2011 của UBND tỉnh: Thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng
          Tiếp tục chương trình làm việc, trong 2 ngày 10-11/2/2011, dưới sự chủ trì của đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phiên họp tháng 2/2011 của UBND tỉnh đã nghe các ngành chức năng báo cáo về: tình hình thực hiện Chỉ thị số 09/2008/CT-TTg ngày 28/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị; Kế hoạch của Tỉnh ủy về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 15/4/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; Đề án nâng cao chất lượng công tác khuyến nông tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015, định hướng 2020; Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010-2020; Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 28/3/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác xúc tiến đầu tư đến năm 2010; Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quy định về quản lý công tác lưu trữ và hồ sơ tài liệu lưu trữ tỉnh Lạng Sơn.
 
 
                 Đồng chí Vy Văn Thành phát biểu tại cuộc họp
 
 
Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, làm rõ thêm một số vấn đề, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa cho phù hợp; báo cáo cần bám sát nội dung nghị quyết, đánh giá kết quả thực hiện trên các lĩnh vực, những việc đã làm được, những việc chưa làm được, khó khăn vướng mắc và giải pháp khắc phục, Sở Xây dựng chủ trì mời các ngành, các cấp có liên quan đóng góp ý kiến, công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch rà soát xem cần sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung ở phần nào cho phù hợp với tình hình thực tế; trong công tác ngoại giao kinh tế, ngoài mục đích yêu cầu chung cần cụ thể hóa với tỉnh Lạng Sơn, gắn với quốc phòng, an ninh, phát triển KT-XH, tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, ngoại giao để mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại của tỉnh.
Trên cơ sở đó đặt ra yêu cầu đối với công tác đối ngoại; Đề án nâng cao chất lượng khuyến nông là cần thiết, ngành chức năng cần tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn; Không ban hành Quyết định mới quy định về quản lý công tác văn thư lưu trữ mà chỉ chỉnh sửa, bổ sung thẩm quyền cơ quan quản lý.
  
                                                                     Nguồn: baolangson