Skip to main content

Tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Phú TrọngTổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, khoá

Chiều ngày 18/1, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã họp Hội nghị lần thứ I, bầu Bộ Chính trị,Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã được Ban Chấp hành Trung ương khoá XI tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư.
Sau đây là tiểu sử tóm tắt của đồng chí Nguyễn Phú Trọng:

 
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH TƯ
Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI
* Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội
- Ngày sinh: 14/4/1944. Giới tính: Nam. Dân tộc: Kinh
- Quê quán: xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
- Nơi ở hiện nay: số 5 – Phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Thành phần gia đình: Bần nông.
- Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Học sinh.
- Ngày được tuyển dụng làm cán bộ, công chức, viên chức: 5/12/1967.
- Ngày vào Đảng: 19/12/1967 Ngày chính thức: 19/12/1968
- Trình độ được đào tạo:
+ Giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp hệ 10 năm.
+ Chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp Khoa Ngữ Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội (hệ 4 năm).
+ Học hàm học vị: Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành xây dựng xây dựng Đảng).
+ Lý luận chính trị: Cao cấp.
+ Ngoại ngữ: Tiếng Nga.
- Khen thưởng: Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huy chương vì sự nghiệp văn hóa, Huy chương vì sự nghiệp báo chí, Huy chương vì sự nghiệp thế hệ trẻ, …
- Kỷ luật: Không.
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa: Không;
- Ủy viên chính thức Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX, X.
- Ủy viên Bộ Chính trị các khóa VIII, IX, X; tham gia Thường trực Bộ Chính trị (8/1999-4/2001).
- Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII.
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
- 1957-1963: Học trường phổ thông cấp II, cấp III Nguyễn Gia Thiều, Gia Lâm, Hà Nội.
- 1963-1967: Sinh viên Khoa Ngữ Văn trường Đại học Tổng hợp Hà Nội.
- 12/1967-7/1968: Cán bộ phòng tư liệu Tạp chí Học tập (ngay là Tạp chí Cộng sản)
- 7/1968-8/1977: Cán bộ biên tập Ban Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản. Đi thực tập ở huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (1971), Bí thư chi đoàn cơ quan Tạp chí Cộng sản (1969-1973).
- 8/1973-4/1976: Nghiên cứu sinh Khoa Kinh tế - Chính trị Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc (nay là Học viện Chính trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh), chi ủy viên.
- 5/1976-8/1980: Cán bộ biên tập Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản, Phó Bí thư chi bộ.
- 9/1980-8/1981: Học Nga văn tại Trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc.
- 9/1981-7/1983: Thực tập sinh và bảo vệ luận án Phó Tiến sĩ (nay là Tiến sĩ) Khoa Xây dựng Đảng thuộc Viện Hàn lâm khoa học, xã hội Liên Xô.
- 8/1983-2/1989: Phó Ban xây dựng Đảng (10/1983), Trưởng Ban xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản (9/1987); Phó Bí thư Đảng ủy (7/1985-12/1988), Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản (12/1988-12/1991).
- 3/1989-4/1990: Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí Cộng sản.
- 5/1990-7/1991: Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.
- 8/1991-8/1996: Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.
- 1/1994 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa VII, VIII, IX, X.
- 8/1996-2/1998: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiêm Trưởng Ban cán sự Đại học và trực tiếp phụ trách Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội
- 12/1997 đến nay: Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa VIII, IX, X.
- 2/1998-1/2000: Phụ trách công tác Tư tưởng-Văn hóa và Khoa giáo của Đảng.
- 8/1999-4/2001: Tham gia Thường trực Bộ Chính trị
- 3/1998-8/2006: Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng (11/2001-8/2006).
- 1/2000-6/2006: Bí thư Thành ủy Hà Nội các khóa XII, XIII, XIV.
- 2/2002 đến nay: Đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII.
- 6/2006 đến nay: Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.
           Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI./.

 
                                                                      Nguồn: Website ĐCSVN